Evaluatie

27 augustus 2019

Het ontwikkelen van een curriculum of leerplan is een cyclisch proces met als kernactiviteiten: analyse, ontwerp en evaluatie.

Tijdens het evalueren ga je na wat de kwaliteit is van de tussenversie (of het prototype) van het curriculum. De evaluatie geeft je zicht op mogelijke tekortkomingen in het prototype en geeft je suggesties voor de verbetering ervan. Vaak is het nodig de gebreken verder te analyseren en op grond daarvan het prototype verder te verbeteren.

De onderstaande animatie geeft een blik op evaluatie:


Figuur_Curriculumontwikkeling_evaluatie_Tekengebied 1