Analyse

12 september 2019

Het ontwikkelen van een curriculum of leerplan verloopt op een cyclische manier met als kernactiviteiten: analyse, ontwerp en evaluatie.

Tijdens het analyseren breng je het doel van het ontwikkeltraject in kaart. Er zijn verschillende vragen waarop je een analyse kunt richten, zoals:

  • Wat is het eigenlijke, vaak achterliggende, probleem? (probleemanalyse)
  • Wat zijn kenmerken van de doelgroep? (doelgroepanalyse)
  • In welke context speelt het probleem of moet de gewenste situatie worden gerealiseerd? (contextanalyse)
  • Wat zijn de behoeften van de doelgroep en de opdrachtgever? (behoeftenanalyse)
  • Wat weten we al over dit probleem en mogelijke oplossingen? Zijn er goede voorbeelden? Wat is er in de literatuur als onderbouwing te vinden? (analyse van de kennisbasis)

De antwoorden op de analysevragen leiden tot ontwerprichtlijnen voor de inhoud en vormgeving van jouw ontwerp. Het lukt meestal niet alle vragen in een keer volledig te beantwoorden. Verderop in het ontwikkelproces doe je daarom vaak aanvullende analyses. Deze aanvullende analyses helpen je bij het verder verbeteren van het ontwerp.


Figuur_Curriculumontwikkeling_analyse_Tekengebied 1