Martin Klein Tank


Martin Klein Tank houdt zich als onderwijskundige binnen primair onderwijs bezig met projecten op het gebied van wetenschap en technologie, wereldoriëntatie en projecten met betrekking tot het Jonge kind. Zijn andere werkzaamheden liggen op het gebied van uitwerken van de kerndoelen primair onderwijs in inhouden en activiteiten (TULE), het didactisch gebruik van ICT in het onderwijs en leermaterialen voor het informatiepunt Onderwijs & Talentontwikkeling (Talentstimuleren). Martin heeft Toegepaste onderwijskunde gestudeerd en heeft praktijkervaring in het basisonderwijs opgedaan. Enkele jaren geleden is hij onder andere betrokken geweest bij het nascholingstraject voor Wetenschap en technologie van VTB-pro.