Quickscan schoolleiders

29 januari 2020

Heb je als schoolleider al een schoolbrede visie over hoe de 21e-eeuwse vaardigheden ingebed kunnen worden in het curriculum van de school? SLO heeft voor schoolleiders een QuickScan ontwikkeld om je te helpen deze vraag te beantwoorden.

Reflectie-instrument

Deze QuickScan voor schoolleiders is een reflectie-instrument. De scan helpt je een beeld te krijgen van de mate waarin op jouw school aandacht is voor 21e-eeuwse vaardigheden en of deze vaardigheden verder geïmplementeerd kunnen dan wel moeten worden.
De vragen gaan over de bekendheid met de 21e-eeuwse vaardigheden, welke vaardigheden al een plek hebben in jouw plannen, jouw ambities voor de toekomst, leerplankundige aspecten, benodigde professionalisering, ondersteunings- en andere behoeftes.
De QuickScans zijn niet bedoeld als 'to do-lijst'. De scan geeft je een beeld van de mate waarin er in jouw school- of klascurriculum aandacht wordt besteed aan 21e-eeuwse vaardigheden en waar de sterke en zwakke punten zitten wat dit betreft.

Rapport

Na beantwoorden van de vragen kun je het rapport downloaden om het binnen jouw school te bespreken. In het rapport vind je ook algemene en leerplankundige adviezen. 
Het rapport is een Microsoft Word document. We gaan ervan uit dat je beschikt over een tekstverwerkingsprogramma dat Word documenten kan inlezen. Dit houdt in dat je het document naar je believen kunt aanpassen.