Overzicht portfolio's gericht op de 21e-eeuwse vaardigheden

10 mei 2021

​In onderstaand overzicht zijn portfolio's opgenomen die expliciet aandacht besteden aan het volgen van de ontwikkeling van 21e-eeuwse vaardigheden.

Meloo, Mijn Eigen Leer- en Ontwikkelomgeving, Leskracht, 2017. Doelgroep: PO
Hybride portfolio- en werkomgeving waarin iedere leerling werkt aan leerervaringen, taken en doelen die door de leerkracht worden gekoppeld aan het curriculum. Door persoonlijke dashboards voor de leerlingen en de professionals wordt er kindgericht en/of samengewerkt aan taken, thema’s, toetsen en uitdagingen. Daardoor beschikken zowel de leerling, de leerkracht, de ouder als de school op ieder moment over een compleet beeld van de brede ontwikkeling, de leerbehoeftes en de sociaal emotionele beleving. Binnen Meloo worden de geselecteerde SLO-leerdoelen gekoppeld aan taken en/of thematische projecten, incl. digitale bibliotheken, beeldende vormingslessen en creatieve opdrachten waaronder ook toekomstgerichte (21e-eeuwse) vaardigheden. Ingeleverde werkstukken worden opgenomen in het portfolio. De toetsresultaten, persoonlijke reflectie en/of waardering komen in het LVS tot uitdrukking. Meld je aan voor gratis online presentatie.

Mevolution Doelgroep: PO
Mevolution e-portfolio+ is een digitaal portfolio en didactische omgeving voor kinderen én professionals. In Mevolution kunnen multimediale verhalen (foto’s, videos, verslagen, presentaties, etc.) gekoppeld worden aan ontwikkellijnen of aan een competentieprofiel. Mevolution voorziet in de behoefte van leerkrachten en pedagogisch medewerkers om ondersteuning te krijgen bij het realiseren van – en begeleiden bij – een goed thematisch aanbod dat eigenaarschap van de kinderen stimuleert. Het maakt mogelijk het ontwikkelproces van talenten en vaardigheden te laten zien, er direct feedback op te geven en het proces als opbrengst intersubjectief te beoordelen.

MijnRapportfolioDoelgroep: PO
Combinatie van digitaal rapport en portfolio​, gericht op de betrokkenheid van de leerling bij zijn eigen ontwikkeling. Scholen kunnen het op basis van de eigen visie en werkwijze inrichten. Het bevat, na de eigen startpagina van de leerling, de onderdelen: Zo ben ik, Zo leer ik, Zo werk ik, Talenten, Vaardigheden en Documenten.

Peppels.netDoelgroep: VO
Integratie van digitaal portfolio en ELO dat ondersteuning biedt bij gepersonaliseerd leren, de ontwikkeling van (vakoverstijgende) vaardigheden en formatief toetsen. Bevat feedbackfuncties en (eigen of standaard) rubrics waaronder ERK, leerdoelenkaarten of 21e-eeuwse vaardigheden.

Portfolio-site.nl, VO-Content, 2018. Doelgroep: VO
Online tool waarmee leerlingen op een eenvoudige en gestructureerde manier de ontwikkeling van vaardigheden (zoals vakvaardigheden, 21e-eeuwse vaardigheden, LOB of werknemers-vaardigheden) kunnen bijhouden en bewijsstukken kunnen bewaren. Portfolio-site.nl is exclusief beschikbaar voor scholen die deelnemen aan VO-content. Wanneer de school geen deelnemer is, kan een demoaccount aangevraagd worden, deze is 30 dagen (na aanvragen) beschikbaar.
Docentenhandleiding en leerlingenhandleiding zijn te downloaden.

Schoolpoort.nl, 2016-2018. Doelgroep: PO, VO
Digitaal portfolio bestaande uit:
- Informatieportfolio waarin ouders en leerlingen de contact-gegevens en informatie zetten over gezin en familie, sport en       beweging, hobby en vaardigheden, muziek en instrumenten.
- Leerportfolio met week- en maandplanning, projecten en Skillso waarmee de ontwikkeling van de 21e-eeuwse vaardigheden in beeld kan worden gebracht.
- Presentatieportfolio met tekeningen, projecten, foto's en werkstukken van de leerling waar hij trots op is.
- Analyseportfolio met cijfers en toetsresultaten.

Simulise, laat zien wie je bent, CipeMotion BV (Simulise), 2017. Doelgroep: VO, MBO, HBO
Digitaal portfolio dat vaardigheden aantoonbaar en meetbaar maakt. Basispakket met rubrics voor de 21e-eeuwse vaardigheden: probleemoplossend denken en handelen, presenteren, samenwerken, creatief denken en handelen, sociale en culturele vaardigheden, kritisch denken, zelfregulering, communiceren, computational thinking, mediawijsheid, informatievaardigheden, ICT-basisvaardigheden. Ook eigen rubrics zijn te gebruiken. Het biedt inzicht in de ontwikkeling van vaardigheden en competenties door competentiediagrammen. Er zijn ook rubrics voor Loopbaanoriëntatie en begeleiding.

SkillsMETER, Pijnenburg techniek scouting  en BleuBased, 2017-2018. Doelgroep: VO, PRO, MBO
De SkillsMETER brengt de ontwikkeling van de leerling in kaart, beoordeelt formatief. Reflectie en feedback staan centraal. In de SkillsMETER zitten 100 te ontwikkelen skills. De leerlingen werken aan opdrachten van de school of van externe opdrachtgevers b.v. het (stage)bedrijf. Elke opdracht kent vier fasen: 1. Oriënteren 2. Voorbereiden 3. Uitvoeren 4. Evalueren, reflecteren, LOB. Daarbij zijn per fase skills aanwezig die aan de opdrachten worden gekoppeld. Het aantal te beoordelen skills is door het docententeam te bepalen en kan men aan- of uitzetten. Zie: Brochure.