Kwaliteit in beeld, netwerkevent 10-14

5 februari 2024

Op 22 november 2022 stond de middag voor 10-14 scholen in het teken van het monitoren van kwaliteit. De vraag die hierbij centraal stond, is: hoe kun je als 10-14 school de kwaliteitszorg vanuit je eigen visie verder ontwikkelen?

Vanuit de inspectie en Oberon zijn er rapporten verschenen over de kwaliteit van 10-14 scholen.  Voor een deel van de scholen geldt dat ze inzetten op het monitoren van kwaliteit en een ander deel is dit nog aan het opstarten. Hierdoor kunnen organisaties, zoals de inspectie, lastig beoordelen of er kwaliteit geleverd wordt. Maar dat er kwaliteit geleverd wordt, dat weten we wel: want we zijn op een onderzoekende en hoogstaande manier bezig met leerlingen. Maar we zijn minder bezig om dit ook aan anderen te laten zien. En toch kan het monitoren van kwaliteit wel degelijk een positief effect hebben.

Het gaat dan om vragen als: wat is voor ons kwaliteit, wat is onze visie, wat zijn onze doelen met leerlingen en bereiken we dit allemaal? Om te weten of je voldoet aan je eigen beeld van kwaliteit, kun je dit onderzoeken en monitoren op school. Tijdens het netwerkevent is met elkaar gesproken over het hoe de verschillende scholen dit uitvoeren. Er is verkend welke ruimte scholen hiervoor hebben en we hebben met elkaar gekeken hoe we ook van elkaars mislukkingen kunnen leren.


download