Blogs uit 2018/2019

13 februari 2020

Hieronder staan de blogs die we hebben gemaakt in 2018/2019 over het 10-14 onderwijs.

Hoe begeleiden we leerlingen binnen 10-14 onderwijs?

Vanuit mijn positie achterin een leeg klaslokaal zie ik langzaam de leerlingen binnendruppelen. Ze zien me wel, maar besteden eigenlijk geen aandacht aan mij. Twee meiden gaan vooraan zitten. Ze kijken naar het digibord. Hierop staat ‘vergrendeld’. Ik hoor het ene meisje zeggen: "Oke, dus we gaan vandaag vergrendeld leren". Waarop ik dacht: "Mooi, ze praten hier over wat ze gaan leren."

Voorsorteren: Wanneer?

Een belangrijke reden om voor 10-14-onderwijs te kiezen, is om de selectie voor het voortgezet onderwijs uit te stellen tot eind klas 2. Hierdoor kunnen leerlingen er langer over doen om te ontdekken welk type vervolgonderwijs het beste bij ze past. Maar betekent het moment van uitstellen van de keuze ook dat je later start met het keuzeproces en met het voorsorteren?

De achtbaan die NOVA heet

Zomaar een aantal uitspraken van verschillende leerlingen die sinds augustus 2018 hun onderwijs krijgen op het NOVA Tienercollege in Dordrecht. Boven alle onderzoeken, LVS-getallen, enthousiaste leerkrachten en ouders, vind ik dit de mooiste bewijzen dat we op de goede weg zijn.

10-14 onderwijs bij uitstek klaar voor uitdagingen Curriculum.nu

Monsterklus
Al ruim een jaar lang werken binnen Curriculum.nu ongeveer 125 docenten en 20 schoolleiders uit het primair, voortgezet en speciaal onderwijs aan het formuleren van een nieuw curriculum voor het gehele funderend onderwijs in Nederland. Een monsterklus, die langzamerhand vorm begint te krijgen en richting afronding gaat. Na de zomervakantie wordt het hele pakket aangeboden aan de ministers van OCW: Arie Slob en Ingrid van Engelshoven. Vanaf dat moment is het aan de politiek om het stokje over te nemen en het vervolg te bepalen.

Doorlopende leerlijn rekenen-wiskunde: een uitdaging!

Een belangrijk kenmerk van 10-14-scholen is dat leerlingen les krijgen in een doorlopende leerlijn.

Waar moet je rekening mee houden bij het vormgeven van een doorlopende leerlijn rekenen-wiskunde? Welke mogelijkheden en onmogelijkheden biedt het vak bij het vormgeven van een doorlopende leerlijn? En hoe kun je binnen die leerlijn uitdaging aanbrengen voor alle leerlingen?

De leerling in the lead

Samen met twee schoolleiders van Tienercolleges gaf ik tijdens de tweejaarlijkse onderwijsbeurs NOT een workshop over 10-14-onderwijs. We gaven onder andere antwoord op de vraag waarom je voor 10-14-onderwijs zou kiezen. Mooi om te zien hoe de schoolleiders Pieter Snel en Dorien Bosselaar vanuit hun eigen praktijk vertelden over hoe een dag er voor een 10-14-leerling uitziet en heel belangrijk in 10-14-onderwijs, hoe geef je de leerling meer eigenaarschap over het leerproces?

Een dag uit het leven van een 10-14 leerling

Het is december. Voor de derde keer dit jaar breng ik, als leerplanontwikkelaar van SLO en mede-ontwerper van de leerdoelenkaarten op de Onderwijsroute 10-14 in Zwolle een bezoek aan deze school. Als ik het schoolgebouw binnenstap, wordt daar net door verschillende leerlingen een kerstboom opgetuigd. Een mooie metafoor, zo blijkt later, voor de route die Julia (14) sinds haar start op deze school heeft ondernomen.

Waarom 10-14 onderwijs energie geeft!

De gevarieerde en gezonde lunch, de zon, de bijzondere locatie, de energizers op het plein... Wat maakt dat de dertig deelnemers aan de studiedag op donderdag 29 maart zo blij en energiek het Spring High College in Amsterdam Nieuw-West verlieten? Dertig mensen met een hart voor 10-14 onderwijs, het eigenaarschap van de leerling en werken vanuit leerdoelen. Dertig mensen van drie verschillende scholen die zich al snel met elkaar verbonden voelden.

Het nut van leerdoeldenken bij 10-14 onderwijs

Een warme, zonnige dag en dan toch in de zolderruimte gaan zitten bij de Stichting voor Christelijk Primair Onderwijs (SCPO) in Emmeloord. Waarom?

Een vreemde taal

Leerdoelenkaarten voor de moderne vreemde talen waarmee leerlingen eigenaarschap op hun leerproces kunnen versterken. Dát is waar docente Duits en Engels Karin Foidl van Spring High graag met SLO aan wil werken.

Vijf tips voor startende 10-14 scholen!

Bij de start van dit schooljaar gaan er zes nieuwe scholen met 10-14 onderwijs aan de slag naast de zes die al langer 10-14 onderwijs aanbieden. Allemaal scholen met een passie: leerlingen van 10-14 jaar de kans geven om meer in hun eigen tempo de overstap te laten maken naar het voortgezet onderwijs en de definitieve keuze nog wat uit te stellen. Meer scholen hebben dergelijke plannen. Wekelijks krijgen we vragen van groepen scholen die nadenken over een 10-14 leerroute. Zien we een nieuwe beweging voor de toekomst?

Pilot 10-14 onderwijs opengesteld (blog CPS)

Dit kabinet wil initiatieven voor het starten van 10–14 scholen de ruimte geven. Minister Slob maakte dat bekend in een brief aan de Tweede Kamer. Nieuwe scholen kunnen instromen in de pilot. Recent sprak ik uitgebreid met een van de scholen uit de pilot om eens wat meer te vertellen over deze onderwijsinnovatie.