Basisvaardigheden

21 september 2022

Taal en rekenen zijn belangrijke basisvaardigheden om te kunnen meedoen in de samenleving. Dat geldt ook voor digitale geletterdheid en burgerschap. Zo zorgt goed kunnen lezen voor het succesvol kunnen volgen van andere schoolvakken, waardoor leerlingen meer kans hebben op een goede start na hun opleiding. Rekenvaardigheid hebben ze bijvoorbeeld nodig om boodschappen te doen. En het omgaan met sociale media vraagt om digitale vaardigheden.

Op dit moment verlaten te veel leerlingen het onderwijs zonder goede beheersing van de basisvaardigheden. Het is daarom belangrijk dat we met elkaar de basisvaardigheden van leerlingen versterken.

SLO brengt in opdracht van het ministerie van OCW de ontwikkeling van de basisvaardigheden in kaart. Daarnaast bieden we kennis en handreikingen aan die scholen gericht kunnen inzetten om te werken aan de basisvaardigheden van hun leerlingen. In eerste instantie richten we ons op taal/Nederlands en rekenen-wiskunde. Later komen daar ook burgerschap en digitale geletterdheid bij.

Versterken basisvaardigheden: kennis en handreikingen

Als leraar, docent, (staf)medewerker of schoolleider vind je hieronder alvast een aantal praktische handvatten en adviezen om de basisvaardigheden te versterken. De komende tijd zullen we dit verder uitwerken en aanvullen.

rekenen-wiskunde

Rekenen-wiskunde po:

Rekenen-wiskunde po/vo:

contactpersoon

Bernadette de Munk
b.demunk@slo.nl