Op welke wijze kunnen leerlingen doorstromen?

21 november 2019


Vanuit praktijkonderwijs en vso kunnen leerlingen doorstromen in het reguliere onderwijs. Iets meer dan de helft van de leerlingen die het praktijkonderwijs verlaten, stroomt door naar vervolgonderwijs. Bij vso is dit iets minder dan de helft.

Doorstroom na het praktijkonderwijs

Praktijkonderwijs is bedoeld als eindonderwijs, maar in de praktijk volgt een aanzienlijk deel van de leerlingen toch nog een (v)mbo-opleiding. Maatwerktrajecten zijn dan noodzakelijk. De instroom vanuit het praktijkonderwijs naar het mbo is verrassend hoog. Veruit de meeste leerlingen die vanuit pro een vervolgopleiding doen gaan naar het mbo. Zij komen op mbo-niveau 1 en 2 terecht. Omdat een aanzienlijk deel van de leerlingen er alsnog in slaagt om een diploma behalen, is het zinvol om tussentijds de indicatiestelling van leerlingen te evalueren. Ook is het wenselijk om het leerplan aan te passen aan de verschillende uitstroommogelijkheden om individuele leerlingen zo goed mogelijk voor te bereiden op hun specifieke vervolgtraject.

Doorstroom na het vso

Van de 4395 leerlingen die in schooljaar 2012/2013 vso volgden en een jaar later ander bekostigd onderwijs (doorstromers) is het grootste deel mbo-niveau 1 of mbo-niveau 2 gaan volgen. Er is echter ook doorstroom naar andere onderwijssoorten binnen het vo, naar bijvoorbeeld vmbo en havo, en naar hogere niveaus van het mbo. De laatste doorstroomgegevens vind je op de website Onderwijs in Cijfers.

Doorstroom binnen het vso

Heb jij op jouw vso-school leerlingen in het arbeidsmarktgerichte profiel waarvoor je de mogelijkheid voor opstroom naar uitstroomprofiel vervolgonderwijs wilt openhouden? Of heeft jouw vso-school als gevolg van een te klein aantal leerlingen de wens om groepen samen te voegen en een meer gedifferentieerd aanbod te bieden? De publicatie Verbinding in het vso kan je hierbij ondersteunen.