Onderwijsdoelen technologie en toepassing (T&T)

2 augustus 2021

Wat leren de leerlingen bij technologie en toepassing (T&T)? Welke vaardigheden en competenties moeten ze zich eigen maken? Met welke technologieën moeten ze in aanraking komen en wat moeten ze daar dan van weten? Moeten ze leren programmeren of vooral presenteren?

Op deze pagina vind je de documenten die daar duidelijkheid over geven.

Examenprogramma

In het examenprogramma staat in algemene termen beschreven wat leerlingen aan het eind van de bovenbouw moeten kennen en kunnen. Ook staat in de inleiding ervan wat de 'eigenheid' van dit praktijkgerichte programma is.

Hier vind je het examenprogramma voor T&T (pdf, 329 kB). Het betreft een concept (versie januari 2018) dat op dit moment gehanteerd wordt in de pilot van 36 scholen die momenteel loopt.

Handreiking

Om docenten te helpen bij de uitwerking van het examenprogramma in onderwijs heeft SLO een handreiking SE Technologie & Toepassing gemaakt met daarin een omschrijving van wat er met de verschillende eindtermen bedoeld wordt. Er staan ook suggesties in voor de inrichting van het onderwijs, zoals het maken van opdrachten voor leerlingen in samenwerking met bedrijven en instellingen.

Alleen schoolexamen

T&T kent alleen een schoolexamen, er is geen centraal examen. Vooralsnog mogen alleen de pilotscholen het vak laten meetellen voor de diplomering, andere scholen mogen het vak als extra vak aanbieden.

In de pilot wordt het schoolexamencijfer gebaseerd op wat de leerlingen laten zien in de opdrachten. In de al genoemde handreiking staan ook suggesties hoe je de beoordeling daarvan goed kunt uitvoeren.contactpersoon

44