Technologie en toepassing (T&T) vmbo

11 augustus 2020

thema's

concept-contextbenadering

Informatie over de toenemende rol van contexten in het natuur en techniekonderwijs.

modelleren en modelgebruik

Modelleren (en modelgebruik) is naast onderzoeken en ontwerpen een van de belangrijke natuurwetenschappelijke werk- en denkwijzen. Ook in andere vakgebieden, zoals kunst en economie, speelt modelleren een belangrijke rol.

doorstroom vmbo

Voor alle leerlingen in de theoretische en gemengde leerweg is een goede aansluiting naar het vervolgonderwijs van groot belang. Deze themapagina ondersteunt vmbo-scholen bij het verbeteren van de aansluiting naar havo en mbo.

onderzoek in zes stappen

Onderzoek in zes stappen is ontwikkeld om docenten en leerlingen in het vo te helpen bij het stapsgewijs aanleren en toepassen van onderzoeksvaardigheden