Netwerk Speciaal Onderwijs

10 mei 2021

Een ontmoetingsplek en kennisplatform

Heb je behoefte om kennis en ervaringen te delen en in gesprek te gaan met collega’s van het speciaal basisonderwijs, speciaal onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs? Wil je graag collega`s ontmoeten die je inspireren, met je meedenken over actuele inhoudelijke thema`s?

Dan is misschien het Netwerk Speciaal Onderwijs wel wat voor jou! Aanmelden kan door een mailtje met je gegevens (naam, school, sector, telefoonnummer) te sturen naar Lucy Besseler (l.besseler@slo.nl).

Twee keer per jaar organiseren we bijeenkomsten over actuele onderwijskundige thema’s, zoals burgerschap, brede vaardigheden en curriculumontwikkeling (landelijk en op school). Heb je zelf onderwerpen die je graag als school aan de orde wilt stellen, dan kan dat ook.

Ook de derde netwerkbijeenkomst een groot succes!

Het geeft ons net een zetje om op een bewuste en praktische manier integratie aan te kunnen pakken.”

Dit keer was de bijeenkomst verdeeld in twee sessies. De eerste sessie ging over de samenhang van Nederlands en rekenen met andere vakken. Deelnemers waren heel enthousiast over het stappenplan dat SLO heeft ontwikkeld.

contactpersoon

32

Nieuwsbrief sbo, so en vso

SLO heeft een nieuwsbrief voor sbo, so en vso. Ben je werkzaam in één of meerdere van deze sectoren dan is deze nieuwsbrief dé manier om op de hoogte gehouden te worden van ontwikkelingen. Ook voor reguliere scholen die werken met leerlingen met speciale onderwijsbehoeften is deze interessant. Hij verschijnt 4 à 6x per jaar.

toon meer

Sector