Netwerk Speciaal Onderwijs

29 november 2021

Een ontmoetingsplek en kennisplatform

Heb je behoefte om kennis en ervaringen te delen en in gesprek te gaan met collega’s van het speciaal basisonderwijs, speciaal onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs? Wil je graag collega`s ontmoeten die je inspireren, met je meedenken over actuele inhoudelijke thema`s?

Dan is misschien het Netwerk Speciaal Onderwijs wel wat voor jou! Aanmelden kan door een mailtje met je gegevens (naam, school, sector, telefoonnummer) te sturen naar Lucy Besseler (l.besseler@slo.nl).

Twee keer per jaar organiseren we bijeenkomsten over actuele onderwijskundige thema’s, zoals burgerschap, brede vaardigheden en curriculumontwikkeling (landelijk en op school). Heb je zelf onderwerpen die je graag als school aan de orde wilt stellen, dan kan dat ook.

Trendanalyse (v)so

Deze trendanalyse gaat in op de ontwikkelingen in het speciaal onderwijs (so) en voortgezet speciaal onderwijs (vso). Welke ontwikkelingen vinden er plaats? Hoe kun je hierop inspelen in je curriculum en de actualisatie in kerndoelen voor het (v)so?

Op 9 november 2021 was het weer zover. De vijfde netwerkbijeenkomst voor so, sbo, vso en pro.

Ook in het gespecialiseerd onderwijs is aandacht voor digitale geletterdheid belangrijk. Maatwerk en haalbare doelen moeten daarbij het uitgangspunt zijn.

Op de agenda stonden de onderwerpen digitale geletterdheid en het project "rekenwiskundige factchecking in het (speciaal) basisonderwijs". Onder de deelnemers was er een diversiteit aan expertise aanwezig. Een aantal experts brachten bijvoorbeeld kennis op het gebied van kunst en cultuur mee en er was zelfs een onderwijsexpert digitale geletterdheid vanuit Aruba aanwezig.

contactpersoon

32

Nieuwsbrief sbo, so en vso

SLO heeft een nieuwsbrief voor sbo, so en vso. Ben je werkzaam in één of meerdere van deze sectoren dan is deze nieuwsbrief dé manier om op de hoogte gehouden te worden van ontwikkelingen. Ook voor reguliere scholen die werken met leerlingen met speciale onderwijsbehoeften is deze interessant. Hij verschijnt 4 à 6x per jaar.

toon meer

Sector