Inhoudslijnen met aanbodsdoelen

23 oktober 2023

Kerndoelen digitale geletterdheid

Voor digitale geletterdheid zijn er op dit moment nog geen wettelijk vastgestelde kerndoelen. Eind 2022 is gestart met de actualisering van kerndoelen voor Nederlands en rekenen-wiskunde en met de ontwikkeling van kerndoelen voor burgerschap en digitale geletterdheid. Voor meer informatie en het volgen hiervan kijk op www.actualisatiekerndoelen.nl.

Wat hebben kinderen nodig om digitaal geletterd te zijn?

Aanbodsdoelen zijn de basis voor een beredeneerd aanbod bij digitale geletterdheid.

DG-figuur2022

Om digitaal geletterd te zijn hebben kinderen van alle vier inhoudelijke domeinen kennis en vaardigheden nodig. Hier vind je per domein een voorbeeldmatige uitwerking van de inhoud.

Net als voor de andere leergebieden in het primair onderwijs heeft SLO de inhoud bij digitale geletterdheid (voor zowel kennis, vaardigheden als houding) geformuleerd in de vorm inhoudslijnen met aanbodsdoelen. Met aanbodsdoelen beschrijven we op een actieve manier aan welke onderwerpen je met de leerlingen kunt werken bij elk domein.

Inhoudslijnen digitale geletterdheid voor po

InhoudslijnDG-PV  inhoudslijn Praktische ICT-vaardigheden

InhoudslijnDG-MW  inhoudslijn Mediawijsheid

InhoudslijnDG-DI  inhoudslijn Digitale informatievaardigheden

InhoudslijnDG-CT  inhoudslijn Computational thinking

Alle inhoudslijnen staan ook samen in een boekje.

InhoudslijnenDG  alle vier inhoudslijnen in een boekje

Beknopt overzicht van de inhoud

Om snel een beeld te krijgen van de breedte van digitale geletterdheid hebben we in het kader van basisvaardigheden de inhoud ook beknopt weergegeven.

Vergelijking van de inhoudslijnen met de versie van 2018

Voor een soepele overgang van de inhoudslijnen van 2018 naar deze versie biedt dit document een overzicht van alle aanbodsdoelen uit beide versies.

Inhoudskaarten voor het jonge kind

De aanbodsdoelen voor het jonge kind/fase 1 zijn ook samengebracht op een inhoudskaart digitale geletterdheid. Deze kaart geeft je in een oogopslag een overzicht waar je aan kunt werken met kinderen in de eerste groepen van het basisonderwijs. Ook vind je hier een inhoudskaart voor peuters in de voorschoolse educatie (pre-fase).

Inhoudslijnen voor po en vo

De inhoudslijnen voor het primair onderwijs sluiten aan op de uitwerkingen voor het voorgezet onderwijs. Kijk voor vo-onderbouw (fase 4) en vo-bovenbouw (fase 5) op de pagina met de doelen digitale geletterdheid vo.

Meer over inhoudslijnen

Voor het primair onderwijs zijn de aanbodsdoelen weergegeven in inhoudslijnen met drie fasen: fase 1/jonge kind, fase 2 en fase 3. Dit komt ongeveer overeen met onderbouw, middenbouw en bovenbouw.

Inhoudslijnen vormen een kader waarin inzichtelijk wordt gemaakt waar de leraar met de leerlingen aan werkt.

Aan de hand van deze inhoudslijnen kun je werken aan de ontwikkeling van eigen onderwijsleerlijnen. Zo kun je als schoolteam samen bouwen aan een schooleigen curriculum. De inhoudslijnen vormen de basis voor een beredeneerd aanbod waarin ruimte is voor onder andere activiteiten, te gebruiken lesmateriaal en beoogd leerlinggedrag (bijvoorbeeld in kind- of beheersingsdoelen). Het werken met aanbodsdoelen zorgt niet alleen voor meer enthousiasme van de leerkracht, maar ook voor meer kennis over inhouden en vaardigheden. Maar vooral ook voor grote betrokkenheid van kinderen op het gebied van digitale geletterdheid.

DoelenniveausDG

Aanbodsdoelen bevinden zich op het niveau tussen kerndoelen (voor digitale geletterdheid nog niet aanwezig) en leerdoelen. Kijk voor meer informatie en de inhoudslijnen voor ander leergebieden op de pagina inhoudslijnen po.