over digitale geletterdheid

17 oktober 2022

Meer lezen

Meer achtergrondinformatie over aspecten van digitale geletterdheid en ICT vind je onder andere in de volgende bronnen.

Selectie uit literatuur over praktische ICT-vaardigheden

 • NEN (2016). e-Competence Framework (e-CF) - A common European Framework for ICT Professionals in all industry sectors - Part 1: Framework. NEN-EN 16234-1. Delft: NEN.
 • OECD (2015). Students, Computers and Learning: Making the Connection, Pisa. Parijs: OECD Publishing. https://www.oecd.org/publications/students-computers-and-learning-9789264239555-en.htm
 • Thomas, C. (2015). Anders dan zij. Onderwijs voor een robotsamenleving. In: R. Went, M. Kremer en A Knottnerus (red.), De robot de baas. De toekomst van werk in het tweede machinetijdperk (p. 155-167).
 • Van den Broek, A., Van Campen, C., De Haan, J. Roeters, A., Turkenburg, M., & Vermeij, L. (2016). De toekomst tegemoet - Leren, werken, zorgen, samenleven en consumeren in Nederland van later. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau.
 • Voogt, J., Sligte, H., van der Beemt, A., van Braak, J., Aesaert, K. (2016). E-didactiek. Welke ict-applicaties gebruiken leraren en waarom? Amsterdam: Kohnstamm Instituut.
  https://kohnstamminstituut.nl/rapport/e-didactiek-welke-ict-applicaties-gebruiken-leraren-en-waarom/

Selectie van literatuur over mediawijsheid

Selectie van literatuur over digitale informatievaardigheden

 • Brand-Gruwel, S. en Wopereis I. (2010). Word informatievaardig! Digitale informatie selecteren, beoordelen en verwerken. Groningen: Noordhoff Uitgevers.
 • Brand-Gruwel, S., & Stadtler, M. (2011). Solving information-based problems: Evaluating sources and information. Learning and Instruction, 21(2), 175-179.
 • Kaap, A. van der en Schmidt, V. (2007). Naar een leerlijn informatievaardigheden. Enschede: SLO.
 • Walraven, A., Brand-Gruwel, S. & Boshuizen, H.P.A. (2009). How students evaluate information and sources when searching the World Wide Web for information. Computers & Education, 52, 234-246.
 • Zanten, M. van (2015). Werken aan gecijferdheid voor de 21e eeuw. Volgens Bartjens, 34(5), 24-27.

Selectie van literatuur over computational thinking

 • Barr, V., & Stephenson, C. (2011). Bringing computational thinking to K-12:What is involved and what is the role of the computer science education community? ACM Inroads, 2(1), 48–54.
 • Fletcher, G. H., & Lu, J. J. (2009). Education: Human Computing Skills: Rethinking the K-12 Experience. Association for Computing Machinery. Communications of the ACM, 52(2).
 • Grover, S., & Pea, R. (2013). Computational thinking in K-12: A review of the state of the field. Educational Researcher, 42(1), 38–43.
 • Lu, J.J., & Fletscher, G.H.L. (2009). Thinking About Computational Thinking. SIGSE'09, March 3–7. Chattanooga, Tenessee, USA.
 • Papert, S. (1980). Mindstorms: Children, computers, and powerful ideas. New York: Basic Books.
 • Voogt, J.M., Fisser, P., Good, J., Mishra, P., & Yadav, A. (2015). Computational thinking in compulsory education: Towards an agenda for research and practice. Education and Information Technologies, 20(4), 715-728.
 • Wing, J.M. (2006). Computational thinking. Communications of the ACM, 49(3), 33–35.
 • Wing, J.M. (2008). Computational Thinking and thinking about computing, Philosophical Transactions of the Royal Society, 366.
 • Yadav, A., Zhou, N., Mayfield, C., Hambrusch, S., & Korb, J. T. (2011). Introducing computational thinking in education courses. In Proceedings of ACM Special Interest Group on Computer Science Education, Dallas, TX.