over digitale geletterdheid

25 oktober 2022

Actualisatie van het curriculum

Ontwikkelingen richting nieuwe kerndoelen

Rond 2015 zijn voorbereidingen in gang gezet om tot een vernieuwing van de kerndoelen te komen voor zowel het primair onderwijs als de onderbouw van het voortgezet onderwijs. Digitale geletterdheid wordt hierin als leergebied meegenomen.

In het eindadvies van Ons onderwijs2032 (2016) wordt digitale geletterdheid gepresenteerd als een verplicht onderdeel van het kerncurriculum naast Nederlands, Engels, Rekenvaardigheid (inclusief wiskunde) en burgerschap. Onder de naam Curriculum.nu is hier een vervolg aan gegeven. Teams van leerkrachten en docenten hebben in oktober 2019 voorstellen opgeleverd voor de actualisatie van het curriculum. Deze voorstellen bestaan uit een visie, grote opdrachten en de uitwerking in bouwstenen voor negen leergebieden, dus ook voor digitale geletterdheid.

DG-crcnu-figuur2
In zes thema's (grote opdrachten) komen de vier domeinen van digitale geletterdheid aan bod: Data en informatie, Veiligheid en privacy in de digitale wereld, De werking en het (creatieve) gebruik van digitale technologie, Digitale communicatie en samenwerking, Digitaal burgerschap, Digitale economie. De opbrengsten van Curriculum.nu zijn te gebruiken als een kader voor digitale geletterdheid, maar het zijn geen kerndoelen!

Een wetenschappelijke curriculumcommissie heeft zich over de voorstellen gebogen. Zij hebben aangegeven dat de voorstellen van curricum.nu een goed overzicht van de inhoud geven en als bron gebruikt worden bij de actualisatie van kerndoelen en eindtermen (www.curriculumcommissie.nl).

Het ministerie van OCW heeft SLO gevraagd om de actualisatie van de kerndoelen vorm te geven. Hoe deze uitwerking gaat plaatsvinden, is vastgelegd in werkopdrachten aan SLO. Het ministerie laat zich hierover adviseren door de wetenschappelijke curriculumcommissie.

Het traject hiervoor is najaar 2022 gestart. Zie voor meer informatie: