Werkgroep #6: De laatste voorbereidingen

4 juli 2023

De NVvW en SLO hebben de knelpunten van de vakkenstructuur wiskunde in de bovenbouw van havo en vwo geïnventariseerd. In totaal werden 2.500 leerlingen, leraren, docenten van vervolgopleidingen, decanen en schoolleiders ondervraagd. De resultaten van de inventarisatie worden besproken door een werkgroep, in opdracht van het ministerie van OCW. De werkgroep gaat conclusies en adviezen formuleren. In januari 2022 zullen zij hun advies uitbrengen aan de minister voor basis- en voortgezet onderwijs. Petra Hendrikse, oud-curriculumontwikkelaar wiskunde bij SLO, blogt over de bijeenkomsten van de werkgroep.
Meer informatie? Kijk op vakkenstructuur wiskunde havo/vwo.

Het hele traject rondom de vakkenstructuur had vanaf het begin af aan een zeer strakke planning. Ergens op de achtergrond zat dit wel in mijn hoofd. Toch kwam de tijdsdruk weer pontificaal op de voorgrond te staan toen de datum van het webinar werd gecommuniceerd. Op woensdag 8 december moesten we onze conceptadviezen presenteren aan een groep betrokkenen. Ik vroeg me af: hebben we bij het webinar een ‘af’ model dat we kunnen presenteren? We zijn een heel eind op weg, maar er zijn wel degelijk nog een paar knopen die doorgehakt moeten worden. Gaat ons dat lukken?

Wat als?

Ik heb er nog weleens een handje van om me van te voren drukker te maken dan achteraf nodig of zelfs wenselijk is. Waar heb ik van tevoren zoal druk over gemaakt? Tijdens onze laatste werkgroepbijeenkomst hebben we maar drie uur de tijd. We hebben de werkgroepleden gevraagd om te beschrijven welke inhouden zij bij de verschillende vakken in gedachten hebben. Dat hebben de werkgroepleden zeer gedetailleerd gedaan. Als we dit allemaal met elkaar gaan bespreken dan hebben we geen drie uur, maar drie dagen of misschien zelfs wel drie weken nodig. Gaan we in ons enthousiasme en liefde voor het vak de tijd uit het oog verliezen? Lukt het ons om in ons gesprek van het detail naar een globale omschrijving te komen, die wel weer gedetailleerd genoeg is om de commissie die na ons komt voldoende te informeren zodat zij hun werk goed kunnen doen? We hopen dat door te spreken over inhouden het ons gaat lukken om een tweetal belangrijke beslissingen over de vakkenstructuur te maken. Maar wat als onze hoop ongegrond blijkt te zijn?

Loslaten

En dan moeten we ook nog het webinar doorspreken, zodat iedereen weet wat er van diegene wordt verwacht. Wat nu als dit doorspreken nieuwe discussiepunten of zelfs obstakels oplevert? Daarnaast zijn nog niet alle pannelleden voor het webinar geregeld. Kunnen onze werkgroepleden nog nieuwe namen geven van mensen die we kunnen vragen? Als ze dat niet kunnen, hoe ga ik dan aan pannelleden komen?

Zo’n volle agenda en geen mogelijkheid voor uitloop. Gelukkig heb ik veel vertrouwen in de groep. En toch… Loslaten. Maar wat als? Loslaten. Maar wat als…?

En dan is onze laatste bijeenkomst. Wat heb ik me druk gemaakt om niets! Mijn gebrek aan vertrouwen in de groep was onterecht. We kunnen het webinar met een gerust hart door laten gaan. Maar wat als tijdens het webinar…?

Meer informatie? Kijk op: Knelpunten uit het onderzoek naar de vakkenstructuur wiskunde h/v