Werkgroep #2: Eerste bijeenkomst werkgroep vakvernieuwing wiskunde: Kennismaken

4 juli 2023

De NVvW en SLO hebben de knelpunten van de vakkenstructuur wiskunde in de bovenbouw van havo en vwo geïnventariseerd. In totaal werden 2.500 leerlingen, leraren, docenten van vervolgopleidingen, decanen en schoolleiders ondervraagd. De resultaten van de inventarisatie worden besproken door een werkgroep, in opdracht van het ministerie van OCW. De werkgroep gaat conclusies en adviezen formuleren. In januari 2022 zullen zij hun advies uitbrengen aan de minister voor basis- en voortgezet onderwijs. Petra Hendrikse, oud-curriculumontwikkelaar wiskunde bij SLO, blogt over de bijeenkomsten van de werkgroep. Meer informatie? Kijk op vakkenstructuur wiskunde havo/vwo.

Amersfoort, 7 oktober 2021

De eerste bijeenkomst van de werkgroep stond in het teken van elkaar leren kennen. Ik hoor je als lezer al denken: er is zo’n krap tijdspad voor deze werkgroep en dan trek je veel tijd uit voor een kennismaking? Is dat niet tegenstrijdig? Maar we hadden van tevoren een bepaalde hoop en doel met deze kennismaking, en dat doel is bereikt.

Tijd voor begrip

We hoopten dat een uitgebreide kennismaking tot meer begrip zou leiden. In de inventarisatie van knelpunten van de vakkenstructuur in het voortraject zagen we dat de antwoorden die iemand geeft of welke standpunten iemand inneemt, vaak afhangt van de positie of achtergrond die iemand heeft. Als iemand iets deelt van zijn ervaringen en achtergrond, dan is het vervolgens over het algemeen goed te begrijpen waarom iemand iets zegt of iets belangrijk vindt. Ook wat betreft het tegenovergestelde is iets soortgelijks te zeggen. Een gebrek aan gedeelde kennis of ervaringen kan ertoe leiden dat mensen elkaar onvoldoende begrijpen.

De werkgroep is samengesteld uit mensen met diverse achtergronden en functies. Ik mag ook deel uitmaken van deze groep. Daarbij is het voornamelijk mijn rol om erop te letten dat de uitkomsten van het voortraject naar de werkgroep toe, goed meegenomen worden. De één vertelde iets over de lessen die ze gaf in wiskunde A en wiskunde D. Een ander vertelde iets over de mate waarin het hbo over het algemeen op de hoogte is van veranderingen in het voortgezet onderwijs. De voorstelronde leverde al genoeg inkijkjes in de wereld van de andere werkgroepleden. Ik voelde me bevoorrecht, omdat anderen horen vertellen over hun werkomgeving geen alledaagse kost is.

Samen vooruit

Niet alleen qua achtergrond verschillen we als werkgroepleden van elkaar. Ook wat betreft onze betrokkenheid bij het nadenken over de vakkenstructuur wiskunde. De een is relatief kort betrokken, de ander heeft moeite met het beantwoorden van deze vraag omdat de laatste keer al zo lang geleden is.

Toch bleek tijdens de bijeenkomst al dat we in ieder geval één ding met elkaar gemeen hebben. We delen de wens om het wiskundeonderwijs zo goed mogelijk te laten zijn. En we hopen allemaal om met elkaar tot een goed advies rondom de vakkenstructuur te komen. De stip op de horizon is er. Nu gaan we met elkaar op pad!