Petra Hendrikse


Petra Hendrikse is curriculumontwikkelaar rekenen-wiskunde en informatica voor het voortgezet onderwijs. Onderwerpen die haar interesse hebben zijn: interactie, rijke problemen, wiskundig actief zijn, de ontwikkeling van een wiskundige attitude.

Petra was hogeschooldocent-onderzoeker op een pabo (rekenen-wiskunde en W&T), eerstegraads lerarenopleider op de universiteit (wiskunde), toetsontwikkelaar bij CITO en heeft kort natuurkunde gegeven in het VO. Petra is in 2003 gepromoveerd op een onderzoek getiteld ‘Wiskundig actief. Het ondersteunen van onderzoekend leren in het wiskundeonderwijs'.

19

Curriculumontwikkelaar rekenen/wiskunde, informatica

contactinformatie

publicaties