Referentiekader voor PISA


23 januari 2019
contact: Erik Woldhuis

Dit document is ontwikkeld ond?er auspiciën van de OESO-landen en beschrijft wat er is getoetst binnen de PISA-toets in 2015. PISA toetst natuurwetenschappelijke geletterdheid en zoveel mogelijk niet-curriculum-gebonden kennis. Denk hierbij bijvoorbeeld aan epistemische kennis (rol van wetenschap in samenleving) en procedurele kennis (wetenschappelijke methodologie). De beschikbare voorbeeld toetsopgaven geven een goede indruk van de mogelijkheden om natuurwetenschappelijke geletterdheid te toetsen.???


Jaar van uitgave: 2016
ISBN: 1996-3777

OECD (2016), PISA 2015 Assessment and Analytical Framework: Science, Reading, Mathematic and Financial Literacy, OECD Publishing, Paris.?