Examenprogramma's


Voor de schoolvakken LTC en GTC wisselt elk jaar de stof voor het centraal examen. Het College voor Toetsing en Examen (CvTE) stelt ruim 3 jaar voor het centraal examen plaatsvindt, de syllabus voor dat examenjaar vast. De auteur en het genre wordt 4 jaar tevoren vastgesteld.

Overzicht onderwerpen centraal examens
Jaar Grieks Latijns
2020

Plato

Symposium

Syllabus

Examenprogramma

Vergilius

Aeneis

Syllabus

Examenprogramma

2021

Euripides

Bacchae

Syllabus

Examenprogramma

Cicero rhetor

Pro Sexto Roscio

Syllabus

Examenprogramma

2022

Homerus

Ilias

Syllabus

Plinius

Martialis

Syllabus

2023

Herodotus

Auteur

Syllabus

Ovidius

Auteur

Syllabustoon meer