Maatschappijwetenschappen havo/vwo

6 februari 2020

thema's

Thema_Trends in toetsing

vakvernieuwing maatschappijwetenschappen

Het nieuwe examenprogramma voor maatschappijwetenschappen is in augustus 2017 ingevoerd.

Thema_Geschiedenis PO_SO

vakspecifieke trendanalyse

SLO voert periodiek een trendanalyse uit per vakgebied resulterend in een publicatie met daarin de stand van zaken en de ontwikkelingen per vakgebied.

leestips