Rekenen-wiskunde in het basisonderwijs


Domeinbeschrijving ten behoeve van peilingsonderzoek
20 oktober 2020
Om te weten wat kinderen in Nederland op school leren worden sinds 1987 periodieke peilingsonderzoeken gehouden in het primair onderwijs. De onderzoeken worden gedaan op basis van een zogenaamde domeinbeschrijving. In een domeinbeschrijving wordt beschreven wat de wettelijke eisen zijn voor de inhoud van het specifieke domein en hoe deze inhoudelijke eisen kunnen worden vertaald naar de praktijk van het onderwijs. In het voorjaar van 2019 voert de inspectie de peiling uit naar het aanbod van het reken-wiskundeonderwijs en naar de leerresultaten van leerlingen aan het einde van het basisonderwijs en het speciaal basisonderwijs. Deze domeinbeschrijving vormt daarvoor een basis.

auteur SLO: Anneke Noteboom
jaar van uitgave: 2017

Noteboom, A. (2017). Rekenen-wiskunde in het basisonderwijs: Domeinbeschrijving ten behoeve van peilingsonderzoek. Enschede: SLO.


toon meer

Sector

Leerplankundig thema

Type publicatie