Handreiking schoolexamen Nederlands vmbo; Herziening naar aanleiding van het referentiekader taal


11 november 2020
Bij de herziening van de examenprogramma’s vmbo in 2007 publiceerde SLO de Handreiking schoolexamen nederlands vmbo. Het doel van de handreikingen is om leraren en scholen op weg te helpen bij de vormgeving van het schoolexamen. In 2011 is het examenprogramma Nederlands voor vmbo opnieuw gewijzigd in verband met de invoering van het referentiekader taal en rekenen. Deel I van de publicatie werkt de wijzigingen die hiermee samenhangen uit. In deel II is de Handreiking schoolexamen Nederlands vmbo uit 2007 integraal opgenomen.

auteur SLO: Theun Meestringa
auteur extern: Ravesloot, C., Raymakers-Volaart, C., Ebbers, D.
jaar van uitgave: 2012

Meestringa, T., Ravesloot, C., Raymakers-Volaart, C., & Ebbers, D. (2012). Handreiking schoolexamen Nederlands vmbo; Herziening naar aanleiding van het referentiekader taal. Enschede: SLO.