Jeroen Sijbers


Jeroen Sijbers is werkzaam binnen de afdeling voortgezet onderwijs als curriculumontwikkelaar natuur & techniek. Jeroen heeft een bijzondere interesse voor de rol van technologie in het curriculum en leren voor duurzame ontwikkeling. Er zijn verschillende projecten waarbij hij betrokken is, zoals de leerplankundige analyse van de PISA-resultaten en de begeleiding van docenten Mens & Natuur binnen het programma actualisatie kerndoelen en examenprogramma's. Eén dag per week is Jeroen gedetacheerd naar de Vereniging NLT. Deze vereniging van scholen zet zich in voor innovatief bèta-onderwijs.