Hans de Vries


Als leerplanontwikkelaar is Hans de Vries actief in de afdeling Advies en Onderzoek. Hij houdt zich bezig met de volgende thema's: toetsing, ICT en curriculum en digitale geletterdheid. Hij ondersteunt het ontwikkelteam digitale geletterdheid dat in het kader van Curriculum.nu bouwstenen maakt voor nieuwe kerndoelen en eindtermen voor digitale geletterdheid.