Jan van Hilten


Jan van Hilten is werkzaam in de afdeling voortgezet onderwijs. Hij is vakexpert van de technische profiel- en keuzevakken in het vmbo en is inhoudelijk betrokken bij de ontwikkeling van techniek- en technologieprogramma's, examinering en toetsing van beroepsgerichte vakken, loopbaanoriëntatie en -begeleiding (LOB), Sterk beroepsonderwijs, maatwerktrajecten in het vmbo en aansluitingsprojecten in het beroepsonderwijs. Hij is coördinator van de vaksectie beroepsgerichte vakken. Jan heeft een technische achtergrond. Hij was jarenlang werkzaam als auteur en leraar elektrotechniek in het vmbo.