José Lodeweges


José Lodeweges is als thema-expert leermiddelen werkzaam binnen de afdeling primair onderwijs. Ze houdt zich hoofdzakelijk bezig met het beschrijven en analyseren van (digitale) leermiddelen en het koppelen van leermiddelen aan leerplankaders en leerlijnen op basis van onderwijskundige/leerplankundige metadata. Het accent ligt daarbij op leermiddelen voor burgerschap, digitale geletterdheid, 21e-eeuwse vaardigheden en oriëntatie op jezelf en de wereld. José is ook betrokken bij het project Jonge kind en projecten rondom curriculumontwikkeling.