Monique van der Hoeven


Monique van der Hoeven is manager van de afdeling primair onderwijs en dossierhouder voor het thema ICT en curriculum. Daarbij gaat het om ondersteuning door ICT, digitaal beschikbare leerlijnen en digitalisering van leermiddelen bij het realiseren van maatwerk in de klas en het maken van keuzes voor een schooleigen curriculum.