Handreiking schoolexamen geschiedenis havo/vwo


Bij het examenprogramma geldig vanaf schooljaar 2019-2020
16 oktober 2019

In 2016 is het examenprogramma geschiedenis voor het havo van ingang van het centraal examen van 2018 aanzienlijk verlicht. In 2019 zijn daarnaast nieuwe syllabi voor havo en vwo gepubliceerd. Door deze ontwikkeling moeten docenten voor alle leerlingen die geschiedenis volgen in de bovenbouw van havo/vwo een nieuw programma van toetsing en afsluiting maken. Deze handreiking wil hen daarbij ondersteunen.


auteur SLO: Alderik Visser
jaar van uitgave: 2019

Visser, A. (red.) (2019). Handreiking schoolexamen geschiedenis havo/vwo: Bij het examenprogramma geldig vanaf schooljaar 2019-2020. Enschede: SLO.


toon meer

Leerplankundig thema

Type publicatie