Formatieve evaluatie


Werken aan groei
5 maart 2019

Om informatie over de prestaties van leerlingen te verzamelen wordt steeds meer gebruik gemaakt van formatief evalueren. Hiermee krijg je als leraar en als leerling inzicht in het leerproces en kun je beter beslissingen nemen over het verdere verloop van dat proces. Dit rapport beschrijft wat formatief evalueren nu eigenlijk is, het belang ervan en hoe je er vorm aan kunt geven.


auteur extern: Kaap, A. van der
jaar van uitgave: 2018

Kaap, A. van der (2018). Formatieve evaluatie: werken aan groei. Enschede: SLO.