Kerndoelen Primair Onderwijs


12 september 2019
Deze publicatie is bestemd voor beleidsmakers, curriculum- en materiaalontwikkelaars, schoolleiders, leerkrachten, vakdocenten bewegingsonderwijs en lerarenopleiders. De belangrijkste dingen die kinderen moeten leren om actief deel te nemen aan de samenleving zijn vastgelegd in de zogenaamde kerndoelen. De publicatie bevat de volgende onderdelen: Nederlands; Engels, Friese taal; rekenen/wiskunde; oriëntatie op jezelf en de wereld; bewegingsonderwijs; handelingssuggesties kerndoelenkaart.

auteur extern: Greven, J., Letschert, J.
jaar van uitgave: 2006

Greven, J., & Letschert, J. (2006). Kerndoelen Primair Onderwijs. Den Haag: Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.