Projectsites
thumb
Website met de structuur en bouwstenen om als school of instelling voor kinderopvang een eigen leerplan-op-maat voor sport, bewegen en een gezonde leefstijl te maken.
thumb
Lees meer over het waarom van het voeren van leesgesprekken.
thumb

Deze website laat zien hoe uw school kan werken aan het versterken van de opbrengsten van het spellingonderwijs.

thumb
Een passende onderwijsaanbod voor taal en rekenen:differentiatie in doelen, inhouden, leertijd, instructie & leeractiviteiten, leermateri-alen en toetsen.
thumb

Passende perspectieven helpt scholen bij het maken van (inhoudelijke) keuzes voor leerlin-gen die het fundamentele niveau 1F (op onderdelen) op 12-jarige leeftijd niet halen.

thumb
Hier vinden scholen, leraren en begeleiders van zeer moeilijk lerenden uitgebreide, praktische informatie over betekenisvol reken-wiskundeonderwijs.