Projectsites
thumb
Digilijn Rekenen biedt een overzicht van leer-lijnen voor de voornaamste leerstofdomeinen voor rekenen in groep 1 t/m 5 á 6. Inclusief toelichtingen, video's en activiteiten.
thumb
Bedoeld voor scholen die onderwijs verzorgen aan nieuwkomers- en asielzoekerskinderen.
thumb
Educatie en onderwijs aan jonge kinderen staat op deze website centraal! Wilt u op de hoogte blijven rondom ontwikkelingen op het gebied van educatie en/of onderwijs aan jonge kinderen (2 tot 7 jaar), dan bent u hier aan het goede adres. U vindt op deze site informatie over (leerplankundige) ontwikkelingen, maar ook over publicaties, websites, onderzoeken, nieuws en aankondigingen.
thumb
Leerplan in beeld ondersteunt bij het checken en ontwerpen van het eigen onderwijspro-gramma: doorlopende leerlijnen, tussen-doelen, basis- en keuzestof, samenhang, etc.
thumb
Deze website is ontwikkeld om leerplanontwik-kelaars te ondersteunen bij het opzetten en uitvoeren van evaluaties.
thumb
Hoe ziet de opbouw van het leergebied kunstzinnige oriëntatie in het primair onderwijs er uit? Welk onderwijsaanbod past bijvoorbeeld het beste bij kinderen uit groep 4?