Ministerie van OCW geeft SLO opdracht voor start werving kerndoelenteams

12 april 2023
contact: Mirjam Brand

We zijn blij dat SLO de formele opdracht (pdf, 183 kB) van het Ministerie van OCW heeft gekregen voor de start van de werving van de kerndoelenteams voor mens & maatschappij, mens & natuur, kunst & cultuur, moderne vreemde talen, en bewegen & sport. De inhoudelijke werkopdracht voor deze leergebieden volgt nog. Na bespreking in de Tweede Kamer is vorig jaar gestart starten met Nederlands, rekenen en wiskunde, burgerschap en digitale geletterdheid. In een kamerbrief  maakte de Minister een tussenbalans waarin hij vertrouwen uitsprak om verder te gaan.

Werving & selectie procesregisseurs en teams

Voor de verschillende leergebieden worden aparte teams ingericht. Deze teams bestaan uit leraren po, leraren vo, vakexperts en curriculumexperts en worden aangestuurd door een procesregisseur. De wervingscampagne voor de procesregisseurs is 11 april gestart. Kort hierna volgt de werving voor leraren en vakexperts, zodat de teams voor de zomervakantie compleet zijn. SLO heeft het wervings- en selectiebureau B&T gevraagd om een onafhankelijk en transparant werving- en selectieproces te organiseren. Alle informatie over de werving is binnenkort te vinden op: www.slo-actualisatiekerndoelen.nl. Binnenkort delen we meer informatie over de werving van procesregisseurs en de teams. Houd onze kanalen in de gaten!

Een samenhangende set kerndoelen

Op dit moment worden kerndoelen ontwikkeld voor de leergebieden Nederlands, rekenen en wiskunde, burgerschap en digitale geletterdheid. Samenhang met de andere leergebieden is van belang. De start van de vijf genoemde leergebieden biedt ons de kans om te werken aan samenhangende sets kerndoelen voor po, vo en (v)so voor alle leergebieden.

Blijf op de hoogte

Binnenkort delen we meer informatie over de werving van de procesregisseurs en de teamleden. Ben jij geïnteresseerd en wil je op de hoogte blijven? Houd onze kanalen dan in de gaten en meld je aan voor de automatische updates via het webplatform van de kerndoelen: https://actualisatiekerndoelen.nl/