Online Landelijke Netwerkdag voor Opleiders Jonge Kind: Werken met inhoudskaarten Jonge Kind (pré fase & fase 1)


Datum
Plaats in agenda
Tijd
10:30 tot
Locatie
Online
Doelgroep

Opleiders die betrokken zijn bij opleidingen voor het Jonge kind waaronder: Pabo (HBO); Ad PEM (HBO); Onderwijsassistent (MBO); Pedagogisch medewerker (MBO); maar ook alle Post-HBO opleidingen Jonge kind.

Omschrijving

Centraal staat: Werken met inhoudskaarten Jonge Kind (pré fase & fase 1)

In de voor- en vroegschoolse educatie werken professionals volop met de inhoudskaarten Jonge Kind. Niet alleen voor taal of rekenen, maar ook voor kunstzinnige oriëntatie of digitale geletterdheid. Maar waar en hoe hebben de inhoudskaarten een plek in de opleidingen? We willen met elkaar in gesprek gaan over jullie ervaringen, welke kansen en uitdagingen je bent tegen gekomen in de opleiding als het gaat om het werken met de inhoudskaarten. Daarbij willen we ook heel specifiek in gaan op de inhoudskaart digitale geletterdheid – peuters.

We starten de bijeenkomst met het bespreken van recente/actuele ontwikkelingen rondom het jonge kind (2 tot 7 jarigen). Dit doen we (zoals altijd) vanuit drie invalshoeken, te weten: beleid, praktijk en wetenschap. Daarbij zullen we ook het Nationaal Programma Onderwijs bespreken.

Daarna gaan we met elkaar aan de slag met het centrale thema van deze bijeenkomst. Ondanks dat we online zijn, willen we ook ruimte maken voor uitwisseling van ervaringen en discussie over dit centrale thema.

Kosten

Gratis

Meer informatie

Lucy Besseler, l.besseler@slo.nl

Aanmelden

Meld je aan voor deze online sessietoon meer

Sector

Vrije trefwoorden