Na PISA de Lente 2022: beter lezen bij Nederlands én andere vakken

7 april 2021
contact: Anke Herder

Het project Na PISA de Lente van de Werkgroep Onderzoek en Didactiek Nederlands (WODN / Levende Talen Nederlands), dat wordt uitgevoerd in samenwerking met SLO, zet in op verbetering van leesvaardigheid in de onderbouw van het voortgezet onderwijs.

Docenten ontwikkelen onderwijsleermaterialen samen met wetenschappers en lerarenopleiders. Het project levert ook kennisclips op en handzame artikelen voor het digitale handboek vakdidactiek van WODN.

Op dit moment werken we met twaalf enthousiaste docenten Nederlands van zes verschillende scholen aan het project. In kalenderjaar 2022 breiden we de projectactiviteiten uit naar lezen bij de bèta- en gammavakken.

Duo’s van docenten onderbouw gezocht

We zijn op zoek naar duo’s van docenten uit de onderbouw: een docent Nederlands en een collega van een ander vak, bijvoorbeeld geschiedenis, economie, natuurkunde of aardrijkskunde. Deze duo's gaan samen een dagdeel per week aan de slag met het ontwikkelen van vakspecifieke materialen. Het doel is om de leesvaardigheid van leerlingen te verbeteren en de samenhang tussen Nederlands en andere vakken te optimaliseren. We roepen vooral vmbo-docenten op om mee te doen. Wie grijpt deze mooie kans?

Aanmelden

Heb je interesse in deelname vanaf schooljaar 2021-2022? (Start: 1 januari 2022.) Stuur een e-mail naar Lammie Stoffers (SLO): l.stoffers@slo.nl. Vermeld jullie namen en e-mailadressen, de naam en plaats van de school, het schooltype en de vakken (Nederlands plus een bèta- of gammavak) en leerjaren waarin jullie werken. Ook horen we graag een korte toelichting op jullie motivatie voor deelname.

Meer informatie

Meer weten over Na PISA de Lente? Ga naar de website Didactiek Nederlands. Voor inhoudelijke vragen kun je contact opnemen met Anke Herder: a.herder@slo.nl.toon meer