Petra Fisser


Petra Fisser is leerplanontwikkelaar bij de afdeling Advies & Onderzoek. Ze houdt zich bezig met projecten, kennisontwikkeling en deskundigheidsbevordering op het gebied van internationalisering, brede vaardigheden, ICT als onderwijsinhoudelijk onderwerp en ICT als hulpmiddel voor leraren en scholen bij het realiseren van het curriculum. Ook is zij betrokken bij Curriculum.nu: in de werkgroep Samenhang werkt zij samen met collega's van SLO aan meer samenhang in het nieuw te ontwikkelen curriculum.