Leraren en experts voor expertgroep (v)so

5 juni 2023

SLO is op zoek naar leraren en experts voor het ontwikkelen van de functionele kerndoelen Nederlands en rekenen en wiskunde. Deze kerndoelen zijn bedoeld voor de leerlingen in het speciaal onderwijs zeer moeilijk lerend/meervoudig beperkt en voor de leerlingen in het voortgezet speciaal onderwijs gericht op uitstroomprofiel arbeidsmarkt en dagbesteding.

Denk jij mee over wat deze leerlingen voor de leergebieden Nederlands en rekenen en wiskunde in het (voortgezet) speciaal onderwijs moeten leren? Breng dan jouw kennis en ervaring in en meld je aan voor de expertgroep (v)so.

Een rol van betekenis

Onderdeel zijn van de expertgroep (v)so die de kerndoelen ontwikkelt, is een rol van betekenis. Samen met leraren (v)so, experts (v)so en curriculumexperts lever jij een bijdrage aan wat leerlingen moeten kennen, kunnen en ervaren in het (voortgezet) speciaal onderwijs. In drie maanden werken jullie samen aan concepten van de functionele kerndoelen Nederlands en/of rekenen en wiskunde voor so zml/mb, vso gericht op uitstroomprofiel arbeidsmarkt en dagbesteding.

Dit ga je doen

Als lid van een expertgroep (v)so lever je een actieve bijdrage vanuit je eigen expertise. Ook geef je gerichte, constructieve feedback op de bijdragen van andere leden van de expertgroep (v)so. Samen zijn jullie verantwoordelijk voor de eindopbrengsten: een karakteristiek en kerndoelen.

Dit gaan jullie doen in vier middagen van 14.00 - 17.00 uur in de maanden september 2023 tot en met december 2023. We beginnen met een startbijeenkomst, daarna een middag voor de karakteristiek en daaropvolgend twee middagen voor de kerndoelen. Ook krijg je voorbereidingstijd. Reken in totaal op een inzet van 22 uur.

Wie zitten er in de expertgroep (v)so?

Elke expertgroep (v)so bestaat uit leden met een verschillende achtergrond. Tijdens de selectie borgen we enerzijds een goede balans tussen met name leraren en experts. Anderzijds tussen doelgroepenexpertise over en ervaring in de verschillende clusters/uitstroomprofielen in het (v)so.

 • Functieprofiel leraar (v)so

Je hebt een aanstelling als leraar in het (voortgezet) speciaal onderwijs. Jouw rol in de expertgroep (v)so is essentieel: als lid van de expertgroep (v)so lever je inhoudelijke kennis en relevante praktijkexpertise voor breed gedragen functionele kerndoelen voor zeer moeilijk lerende/meervoudig beperkte leerlingen die uitstromen naar arbeidsmarkt en dagbesteding. Hier vind je een uitgebreide profielomschrijving: Profiel leraar (v)so (pdf, 75 kB)

 • Functieprofiel expert (v)so

Je hebt een aanstelling als expert bij een hbo- of wo-instelling met een expertise die past bij het vak/doelgroep(en) waarvoor jij je voor aanmeldt. Je hebt zowel kennis van de inhoud van je leergebied als kennis van de praktijk en kunt ervoor zorgen dat de doelen inhoudelijk en praktisch goed worden verbonden en beschreven. Hier vind je een uitgebreide profielomschrijving: Profiel expert (v)so (pdf, 75 kB)

Jouw competenties

 • Professioneel: je neemt je vak serieus en vindt het belangrijk om je kennis op peil te houden.
 • Teamspeler: je bent een teamspeler die zijn kennis graag deelt en het gezamenlijke belang boven het eigenbelang kan stellen.
 • Nieuwsgierig: je bent onderzoekend van aard, nieuwsgierig naar de toekomst en je staat open voor andere perspectieven.
 • Zorgvuldig: je bent zorgvuldig in je afwegingen en weet feiten en argumenten op waarde te schatten.
 • Vindingrijk: je bent vindingrijk en kunt verschillende oplossingsrichtingen bedenken voor complexe situaties en taaie vraagstukken.

Zo verloopt de selectie

Voor het selectieproces vul je de online vragenlijst in. Dit kan tot 12 juni 9.00 uur. Op basis van je antwoorden hoor je in de week van 12 juni of we je uitnodigen voor een kort online sollicitatiegesprek in week 25 of 26. Je gaat dan in gesprek met twee curriculumexperts van SLO over je motivatie en je krijgt verdere informatie. Bij de selectie kijken we zowel naar geschiktheid als naar de uiteindelijke samenstelling van het team.

Vergoeding voor je werkgever

Tegenover deelname aan een expertgroep (v)so staat een vergoeding. Die wordt betaald aan de instelling of school waar je werkt. Je ontvangt die vergoeding dus niet zelf.

 • Voor leraren (v)so geldt het volgende: de school waar je werkt, ontvangt een vergoeding via een overeenkomst van opdracht voor de 22 uur dat je actief bent voor de expertgroep (v)so (looptijd van 4 maanden van september 2023 t/m december 2023). De hoogte wordt vastgesteld op basis van je functie en bijbehorende salarisschaal. Per loonschaal wordt een vast tarief incl. BTW gehanteerd.
 • Voor experts (v)so geldt het volgende: de instelling waar je werkt, ontvangt een vergoeding voor 22 uur gedurende een looptijd van 4 maanden. Dit wordt vastgelegd in een overeenkomst van opdracht. De hoogte van die vergoeding wordt bepaald op basis van je salarisschaal en de Handleiding overheidstarieven 2021 (productieve uren, geen overhead).

Voor elke kandidaat geldt dat de werkgever toestemming moet verlenen voor deelname aan de expertgroep (v)so. Als je bent geselecteerd voor de expertgroep (v)so, krijg je van ons een toestemmingsformulier dat je werkgever moet invullen en ondertekenen.


interesse of meer informatie?

 • Wil jij solliciteren voor de expertgroep (v)so Nederlands of rekenen en wiskunde? Meld je dan aan via de online vragenlijst. Dit kan tot uiterlijk 12 juni 2023 9.00 uur.
 • Heb je een vraag over deze vacature? Neem dan contact met Stephanie Kastelein, curriculumexpert (v)so: s.kastelein@slo.nl
 • Later dit jaar start de werving voor de expertgroep (v)so burgerschap en digitale geletterdheid.  In 2024 zal de werving starten voor de expertgroep (v)so moderne vreemde talen, mens & natuur, mens & maatschappij, kunst & cultuur en bewegen & sport. Houd de website en andere media van SLO in de gaten om op de hoogte te blijven of schrijf je in voor onze nieuwsbrief gespecialiseerd onderwijs.
 • Wil je meer weten over de actualisatie van de reguliere kerndoelen voor po, onderbouw vo en (v)so? Kijk dan op www.slo.nl/actualisatie.
 • Kerndoelen vormen, samen met de referentieniveaus voor taal en rekenen, de wettelijke kaders voor de onderwijsinhoud in het (v)so. De huidige kerndoelen zijn sinds 2010 (so) en 2014 (vso) van kracht. Voor deze werving gaat het alleen om de kerndoelen Nederlands en rekenen en wiskunde voor so zml/mb en vso uitstroom arbeidsmarkt en dagbesteding. De huidige kerndoelen met karakteristieken voor deze doelgroepen vind je in de kerndoelenboekjes:
 • We gaan zorgvuldig om met je gegevens. Bekijk voor meer informatie onze privacyverklaring.

SLO is het landelijk expertisecentrum voor het curriculum. We hebben een unieke focus: de ontwikkeling van het curriculum in het primair, speciaal en voortgezet onderwijs in Nederland. Het curriculum is een belangrijk fundament voor goed onderwijs.

Om leerlingen voor te bereiden op hun toekomst zetten wij onze kennis en ervaring in voor een doordacht curriculum. We baseren ons hierbij op maatschappelijke ontwikkelingen en wetenschappelijke inzichten. Dit doen we in opdracht van OCW en we doen het niet alleen: samen met leraren, schoolleiders en andere partners dragen we bij aan de kwaliteit van het onderwijs.

toon meer

Sector

Vakspecifiek thema