Wie werken er bij SLO? Wat maakt werken bij SLO zo uitdagend? Collega’s vertellen over hun ervaringen

13 februari 2023

Bart Penning de Vries werkt bij de afdeling Advies & Onderzoek. Hij houdt zich onder andere bezig met het opzetten en ontwikkelen van evaluatiemiddelen voor leerplannen.

Met welke projecten en vraagstukken houd jij je bezig bij SLO?

‘Ik verzorg de monitoring en evaluaties van examenprogramma’s en in die rol heb ik met alle vakgebieden te maken.
Waar zijn de verschillende vakgebieden mee bezig? Welke lessen kunnen we daaruit leren? Bij Advies & Onderzoek houden we de hoofdlijnen in de gaten. Monitoring van de lespraktijk is altijd complex en ik heb dat steeds meer gestroomlijnd op basis van eigen onderzoek en met de hulp van kritische collega’s. Ik krijg hierbij steun van onze afdeling en de directie. Ik vind dat heel mooi werk .’

Wat maakt jouw werk zo interessant?

‘Er is bij SLO veel kennis van veel verschillende onderwerpen. Dat maakt het werk zo interessant. We gaan bijvoorbeeld het bovenbouwtraject monitoren. We moeten in de gaten houden of dat de goede kant op gaat. Ik moet daarvoor uit een hele berg informatie de nuttige informatie destilleren. De politiek én de maatschappij kijkt kritisch mee. Hoe ga je om met die druk en die blik over je schouder? Het is bovendien een hele nieuwe vorm van monitoring van het proces die we gaan doen. Welke vorm is het meest geschikt om zo’n groot proces in de gaten te houden? Dat is heel interessant om te onderzoeken.’

Wat kan SLO betekenen voor het onderwijs in Nederland?

Kerndoelen en examenprogramma’s vormen een belangrijke basis voor het onderwijs. Dat moet goed zijn. ‘Kwaliteitsbewaking van de examenprogramma’s is een belangrijk onderdeel van ons werk. Zijn de examenprogramma’s goed op elkaar afgestemd? Is er sprake van samenhang tussen de verschillende vakken? Gaan we de doelen halen? Kan het examenprogramma gebruikt worden zoals het is bedacht en wat vinden de leerlingen ervan? En kunnen OCW en de wetenschappelijke curriculumcommissie zich hier ook in vinden? Dit zijn belangrijke vragen en dat maakt het werk zo relevant. We hebben bij SLO een gemeenschappelijk belang: we werken samen aan beter onderwijs voor alle leerlingen.’

Wat maakt werken bij SLO zo leuk?

‘Je kunt binnen SLO goed je eigen werk en rol bepalen. Er is veel mogelijkheid tot scholing. Je hebt heel veel ruimte om jezelf te ontwikkelen en om de rol én de projecten te kiezen die bij je passen. Het is een plek waar veel mogelijk is en ik houd van de chaos van gedreven professionals.’


Bart Penning de Vries

Curriculumontwikkelaar / analist