Vakexpert digitale geletterdheid vo (24 - 40 uur)

18 februari 2021

SLO zoekt een vakexpert digitale geletterdheid vo

In de functie van curriculumontwikkelaar heb je een inhoudelijke en coördinerende rol bij de ontwikkeling van doelen, kaders en instrumenten voor het vakgebied digitale geletterdheid. Je verbindt op effectieve wijze SLO aan andere organisaties en experts. Je draagt hiermee bij aan de strategische doelen en positionering van SLO.

Wat ga je doen?

Samen met het onderwijsveld en andere experts ontwikkel je doelen, kaders, voorbeeldmaterialen en instrumenten voor het vakgebied, op landelijk, school- of klasniveau. Daarbij maak je gebruik van onderzoeksresultaten en beleidsrapporten. Je zorgt ervoor dat betrokkenen binnen en buiten SLO gedurende het ontwikkelproces van elkaar kunnen leren, in nauwe samenwerking met relevante onderwijspartners. Je volgt proactief de algemene ontwikkelingen op het gebied van digitale geletterdheid en waardeert en duidt de potentie van deze ontwikkelingen voor het onderwijs en het curriculum. Je agendeert het vakgebied door publicaties in vak- en beleidsbladen, lezingen en workshops. Vanuit inhoudelijke expertise adviseer je onze opdrachtgever OCW en de strategische- en ketenpartners van SLO over het vakgebied. Leraren, schoolleiders en bestuurders met praktijkvragen adviseer je over het vakgebied en deze casuïstiek verbind je met landelijke ontwikkelingen. Je ontwikkelt en onderhoudt een relevant netwerk, representeert SLO en draagt zo bij aan de positionering van SLO als nationaal expertisecentrum.

Wat zijn jouw kwaliteiten?

Je bent een stevige en onafhankelijke expert op het gebied van digitale geletterdheid, maar ook een teamspeler. Je weet wat belangrijk is voor de ontwikkeling van digitale geletterdheid binnen het onderwijs, kunt dat beargumenteren en beschikt over analytisch vermogen. Je snapt wat jouw vakgebied en de onderwijssector inhouden en je kunt dit ook aan anderen overbrengen, in woord en op schrift. Je bent in staat om op een natuurlijke manier met uiteenlopende mensen op verschillende niveaus in het onderwijs samen te werken.

Naast deze persoonlijke eigenschappen en competenties vinden we op je cv in ieder geval het volgende terug:

 • Je hebt een academisch werk- en denkniveau;
 • Je hebt brede kennis en expertise op het gebied van digitale geletterdheid en de doelgroepen die binnen het onderwijs worden bediend;
 • Je hebt zicht op de ontwikkelingen rondom het vakgebied digitale geletterdheid;
 • Je spreekt de taal van de school en hebt ervaring met de onderwijspraktijk van het voortgezet onderwijs;
 • Je hebt een relevant netwerk van experts op het vakgebied digitale geletterdheid;
 • Je hebt een helicopterview op onderwijs, die onder meer blijkt uit jouw visie op onderwijsbehoeften binnen het vakgebied.
 • Je kunt goed schrijven en presenteren en bent in staat om systematisch en conceptueel te denken en te werken.
 • Je kunt participeren in complexe projecten;
 • Je bent in staat om te opereren in een complex krachtenveld.

Verder van belang:

 • De gesprekken vinden plaats op 17 maart 2021 in Amersfoort of via Microsoft Teams.
 • Een assessment kan onderdeel uitmaken van de selectieprocedure.

Ons aanbod:

 • Een uitdagende functie in een complexe en dynamische onderwijsomgeving. SLO heeft een eigen cao.
 • Je krijgt de mogelijkheid om jezelf verder te ontwikkelen.
 • Je krijgt aanvankelijk een arbeidsovereenkomst voor één jaar. Bij goed functioneren wordt deze omgezet in een vaste aanstelling.
 • Je komt te werken op een afdeling met toegankelijke collega’s en een open sfeer - een plek waar je je snel thuis zult voelen.
 • SLO kent een 40-urige werkweek.
 • Een functieomvang tussen 24-40 uur per week is mogelijk.
 • SLO werkt vanuit Amersfoort.
 • Je functie is gewaardeerd conform cao SLO tussen € 3.772, en € 5.169,- bruto er maand bij een volledige werkweek van 40 uur, exclusief vakantiegeld en eindejaarsuitkering. Inschaling vindt plaats op basis van opleiding en ervaring.

Interesse of meer informatie?

 • Herken jij je in dit profiel? Stuur dan je motivatie met CV uiterlijk 8 maart 2021 naar sollicitaties@slo.nl t.a.v. Jannita Arends.
 • Je wilt misschien eerst meer gevoel krijgen bij de functie, SLO, de afdeling en de mensen, bel dan met Willem Rosier, manager voortgezet onderwijs, telefoon 06-5063 7876.
 • Heb je vragen over de procedure dan kun je terecht bij Jannita Arends, HR adviseur, telefoon (033) 4840 409.
 • We gaan zorgvuldig om met je gegevens, bekijk voor meer informatie onze privacyverklaring.

Expertisecentrum SLO heeft een unieke focus: de ontwikkeling van het curriculum in het primair, speciaal en voortgezet onderwijs in Nederland. Het curriculum is een belangrijk fundament voor goed onderwijs. Om leerlingen voor te bereiden op hun toekomst zetten wij onze kennis en ervaring in voor een doordacht curriculum. We baseren ons hierbij op maatschappelijke ontwikkelingen en wetenschappelijke inzichten. Dit doen we in opdracht van OCW en we doen het niet alleen: samen met leraren, schoolleiders en andere partners dragen we bij aan de kwaliteit van het onderwijs.

toon meer

Sector

Leerplankundig thema