Procesregisseur

4 mei 2022

SLO zoekt twee enthousiaste procesregisseurs voor de teams die zich gaan bezighouden met de actualisatie van de kerndoelen voor Nederlands en rekenen-wiskunde.

Binnenkort start SLO in opdracht van het Ministerie van OCW met het actualiseren van de kerndoelen voor Nederlands en rekenen-wiskunde voor het primair onderwijs en de onderbouw van het voortgezet onderwijs. Er worden twee teams ingericht met leraren, vakexperts en curriculumexperts. Elk team wordt procesmatig aangestuurd door een procesregisseur. In 12 maanden tijd ontwikkelen de teams kerndoelen voor deze twee leergebieden.

Wat is de rol van de procesregisseur?

Als procesregisseur geef je functionele leiding aan het team. Je stuurt en begeleidt het proces om te komen tot kerndoelen vanuit een verbindende, resultaatgerichte en besluitvaardige houding. Het is belangrijk dat je het leergebied Nederlands of rekenen-wiskunde kent en weet wat er in de sectoren po en (onderbouw) vo speelt, zodat je in staat bent om inhoudelijke gesprekken op waarde te schatten. Tegelijkertijd ben je geen vakexpert van het betreffende vakgebied, omdat je relatief belangeloos moet kunnen handelen. Als procesregisseur is het jouw taak om de opgestelde uitgangspunten en kwaliteitscriteria van de werkopdracht te bewaken en daarbij verschillende perspectieven en belangen samen te brengen. Tenslotte is de procesregisseur verantwoordelijk voor goede afstemming en uitwisseling met de advieskring, zodat de inbreng en feedback van deze kring gewaarborgd is.

Dit zijn je belangrijkste taken

 • Je geeft procesmatig leiding aan het team als (technisch) voorzitter.
 • Je bereidt in gezamenlijke verantwoordelijkheid met de curriculumexperts de bijeenkomsten en sessies voor , inclusief die voor evaluatie en reflectie achteraf.
 • Je stuurt met enthousiasme en energie op inspirerende bijeenkomsten en uitkomsten.
 • Je bent aanspreekbaar op de algehele kwaliteit van de geleverde (tussen)producten conform werkopdracht en het samenspel met de curriculumexperts van SLO.
 • Je bent de linking-pin met de advieskring en borgt dat deze input goed wordt meegenomen in de ontwikkeling van de kerndoelen.
 • Je zorgt zonder eigen belangen voor gedragen besluiten binnen het team, waarbij expertise en feedback vanuit advieskringen en andere organisaties worden gewogen en gemaakte keuzes worden verantwoord.
 • Je stemt af met de verantwoordelijk manager van SLO over de voortgang en functioneren van het team.

Wat vragen wij?

 • Wo werk- en denkniveau.
 • Aantoonbare (relevante) ervaring in het leiden/stroomlijnen van complexe trajecten en sturen op gedragen beslissingen.
 • Sterk ontwikkelde sociaal-communicatieve vaardigheden, een netwerker en goed in stakeholdermanagement.
 • Aantoonbare vaardigheden in het verbinden en samenbrengen van perspectieven en belangen.
 • Kennis van het primair onderwijs en het voortgezet onderwijs in de volle breedte.
 • Voldoende kennis over het betreffende leergebied om de commissie te leiden, met een objectieve houding t.a.v. (stromingen binnen en perspectieven op) het vakgebied
 • Politiek-bestuurlijke sensitiviteit .
 • Sterke analytische vaardigheden en in staat om hoofd- en bijzaken te scheiden .
 • Verbindend, resultaatgericht, conceptueel denkend en besluitvaardig.

Verder van belang:

 • De procesregisseur wordt in eerste instantie aangesteld voor een periode van 12 maanden plus voorbereidingstijd op basis van een overeenkomst van opdracht. De werkzaamheden beslaan 2 werkdagen per week voor gemiddeld 40 schoolweken.
 • Een passende vergoeding wordt in overleg vastgesteld.
 • De procesregisseur werkt in opdracht van SLO en valt onder aansturing van een manager van SLO.
 • Omdat de procesregisseur deelneemt in de selectiecommissie van de teams van leraren en vakexperts, wordt deze procedure voor 1 juni afgerond. De beoogd procesregisseur neemt medio juni deel aan de selectiegesprekken voor het team.
 • De werkzaamheden worden verricht vanuit ons kantoor in Amersfoort, externe locaties en een digitale werkomgeving. De teams werken veelal in meerdaagse sessies waarbij de procesregisseur aanwezig moet zijn.

interesse of meer informatie?

 • Herken jij je in dit profiel? Dan ontvangen we jouw cv en motivatie graag zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk 21 mei 2022. Je kunt deze sturen naar actualisatieonderwijsdoelen@slo.nl 
  t.a.v. Mireille Kremer.
 • De gesprekken vinden plaats op 24 of 25 mei in Amersfoort.
 • Voor meer informatie over de inhoud van de functie kun je contact opnemen met Bernard Teunis, manager SLO, telefoon 033 484 06 35.
 • We gaan zorgvuldig om met je gegevens, bekijk voor meer informatie onze privacyverklaring.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

SLO is het landelijk expertisecentrum voor het curriculum. We hebben een unieke focus: de ontwikkeling van het curriculum in het primair, speciaal en voortgezet onderwijs in Nederland. Het curriculum is een belangrijk fundament voor goed onderwijs. Om leerlingen voor te bereiden op hun toekomst zetten wij onze kennis en ervaring in voor een doordacht curriculum. We baseren ons hierbij op maatschappelijke ontwikkelingen en wetenschappelijke inzichten. Dit doen we in opdracht van OCW en we doen het niet alleen: samen met leraren, schoolleiders en andere partners dragen we bij aan de kwaliteit van het onderwijs.