Financial controller (36 uur)

15 oktober 2020

SLO zoekt een financial controller.

In de functie van controller houd je je bezig met coördineren en realiseren van de planning en control cyclus en alle taken die daarbij horen. Je coördineert inhoudelijk de werkzaamheden binnen het team financiën ten aanzien van de financiële administratie, interne controle en projectcontrol en stuurt de dagelijkse werkzaamheden van dit team aan. Je legt verantwoording af aan de manager bedrijfsvoering.

Wat ga je doen?

 • Je ontwikkelt en implementeert de financiële beleidslijnen en procedures. Je richt de planning- en control-cyclus in, inclusief ao/ic en riskmanagement, je bewaakt de uitvoering ervan en je verzorgt de managementinformatie;
 • Je beheert en bewaakt de financieel-administratieve systemen en procedures;
 • Je faciliteert vanuit financieel perspectief de jaarlijkse programmering van activiteiten die de basis vormt voor de subsidieaanvragen bij het ministerie van OCW;
 • Je stelt op basis van input van afdelingen de conceptbegroting op en je bewaakt deze;
 • Je bewaakt het financiële beleid van SLO en je adviseert het management gevraagd en ongevraagd ten aanzien van financiële gezondheid met onder andere scenario analyses, doorrekeningen van business cases en investeringsbeslissingen;
 • Je voert financieel afstemmingsoverleg met OCW;
 • In samenwerking met de financieel adviseur stel je de jaarrekening op, je rapporteert hierover aan het management en je presenteert deze richting externe accountant, auditcommissie raad van toezicht, ministerie van OCW en andere externe instanties;
 • Je voert noodzakelijke verbeteringen door ten aanzien van bedrijfsvoeringsprocessen.

Wat verwachten we van je?

 • Dat je tenminste over een HBO+ werk- en denkniveau beschikt en dat je bijvoorbeeld de opleiding register controller, bedrijfseconomie of bedrijfskunde hebt afgerond;
 • Dat je kennis hebt van relevante wet- en regelgeving;
 • Uitstekende mondelinge en schriftelijke communicatieve vaardigheden;
 • Dat je analytische vaardigheden hebt en je in staat bent om complexiteit terug te brengen tot de kern;
 • Dat je tegenwicht durft te bieden aan managers in de organisatie, je objectief en constructief opstelt;
 • Dat je daadkrachtig en accuraat bent. Daarnaast initiatief neemt en acties omzet in resultaten;
 • Dat je integer bent en je kunt opereren op tactisch niveau én tussen verschillende doelgroepen in een politiek-bestuurlijke omgeving;
 • Dat je weerstand ziet als betrokkenheid en je bent in staat om anderen mee te nemen in (noodzakelijke) veranderingen;
 • Dat je kennis hebt van onderwijsfinanciën en ervaring met AFAS zijn een pré;
 • Minimaal 10 jaar relevante werkervaring.

Verder van belang:

 • De werkzaamheden worden verricht vanuit Amersfoort.
 • De gesprekken vinden plaats op 10 november a.s. in Amersfoort of via Microsoft Teams.
 • Een assessment kan onderdeel uitmaken van de selectieprocedure.

Ons aanbod:

 • SLO heeft een eigen cao. Door modern HR-beleid faciliteren we medewerkers optimaal voor hun taak.
 • Je krijgt aanvankelijk een arbeidsovereenkomst voor één jaar, waarna verlenging of een vaste aanstelling tot de mogelijkheden behoort.
 • SLO kent een 40-urige werkweek.
 • Je functie is gewaardeerd conform cao SLO tussen de € 4.580,- en € 5.875,- bruto per maand (fulltime), exclusief vakantiegeld en eindejaarsuitkering. Inschaling vindt plaats op basis van opleiding en ervaring.

Interesse of meer informatie?

 • Voor meer informatie over de inhoud van de functie kun je contact opnemen met Bart Fiers, telefoon (06) 14 82 31 56.
 • Voor informatie over de procedure kun je terecht bij Jannita Arends, HR-adviseur, telefoon (033) 4840 409.
 • Stuur je motivatie met CV uiterlijk 28 oktober naar HR@slo.nl t.a.v. Jannita Arends.
 • We gaan zorgvuldig om met je gegevens, bekijk voor meer informatie onze privacyverklaring.

SLO heeft als landelijk kenniscentrum leerplanontwikkeling een unieke focus: de ontwikkeling van het curriculum in het primair, speciaal en voortgezet onderwijs in Nederland. We ontwikkelen samen met het onderwijsveld de doelen, kaders en instrumenten waarmee scholen hun opdracht vanuit een eigen visie kunnen vervullen. We brengen praktijk, beleid, maatschappelijke ontwikkelingen en onderzoek samen. Onze expertise stellen we beschikbaar aan onderwijs en overheid, bijvoorbeeld in de vorm van leerplannen, tools, voorbeeldlesmaterialen, conferenties en rapporten. SLO ontwikkelt zich tot een organisatie die open en proactief samenwerkt aan het curriculum met leraren, scholen en betrokken partijen.