Expert curriculumonderzoek (36 uur)

22 oktober 2020

SLO is op zoek naar een expert curriculumonderzoek

Wat ga je doen?

 • Je bent verantwoordelijk voor het opzetten van evaluatie- en monitoronderzoeken in samenwerking met onderzoekers en vakexperts op specifieke leergebieden. De onderzoeken zijn kwantitatief en kwalitatief van aard.
 • Je brengt samenhang aan in lopende onderzoeken en ontwikkelactiviteiten van SLO.
 • Je draagt bij aan het onderzoeksmatig werken van de gehele SLO-organisatie, door inzet van formatieve en summatieve evaluatie-instrumenten en -procedures en adviseert en schoolt collega’s op dit vlak.
 • Je organiseert kennisuitwisseling en samenwerking met onderzoekers en experts van buiten de organisatie.
 • Je hebt een scherp oog voor ontwikkelingen in beleid en praktijk en weet dit te vertalen in onderzoeksopzetten.
 • Je geeft leiding aan projectteam(s).

Wat verwachten we van je?

 • Je bent gepromoveerd in bijvoorbeeld onderwijskunde, vakdidactiek, of een andere aan onderwijs(beleid) gerelateerde discipline.
 • Je hebt aantoonbare expertise op het gebied van evaluatie- en monitoringsonderzoek, blijkend uit publicaties en je hebt affiniteit met ontwerponderzoek.
 • Je hebt aantoonbare ervaring met scholing en adviseren en je kunt draagvlak creëren voor het realiseren van gemeenschappelijke werkwijzen.
 • Je hebt ervaring met kwantitatieve data-analyse (SPSS of R).  Je bent vaardig in opzetten van interviews en literatuuronderzoek.

 • Je beschikt over een (inter)nationaal netwerk in het veld van onderwijsonderzoek en curriculumontwikkeling.

 • Je hebt uitstekende mondelinge en schriftelijke communicatievaardigheden voor verschillende doelgroepen: wetenschappers, leraren en schoolleiders, beleidsmakers.
 • Je hebt aantoonbare ervaring met projectleiderschap.

Verder van belang:

 • De werkzaamheden worden verricht vanuit Amersfoort.
 • De gesprekken vinden plaats op 18 november a.s. in Amersfoort of via Microsoft Teams.
 • Een assessment kan onderdeel uitmaken van de selectieprocedure.

Ons aanbod:

 • SLO heeft een eigen cao. Door modern HR-beleid faciliteren we medewerkers optimaal voor hun taak.
 • Je krijgt aanvankelijk een arbeidsovereenkomst voor één jaar, waarna verlenging of een vaste aanstelling tot de mogelijkheden behoort.
 • SLO kent een 40-urige werkweek.
 • Je functie is gewaardeerd conform cao SLO tussen de € 5.236,- en € 6.368,- bruto per maand (fulltime), exclusief vakantiegeld en eindejaarsuitkering. Inschaling vindt plaats op basis van opleiding en ervaring.

Interesse of meer informatie?

 • Voor meer informatie over de inhoud van de functie kun je contact opnemen met Sanne Tromp, Directeur Innovatie, s.tromp@slo.nl of 06-25683511.
 • Voor informatie over de procedure kun je terecht bij Jannita Arends, HR-adviseur,
  telefoon (033) 4840 409.
 • Stuur je motivatie met CV uiterlijk 6 november as. naar HR@slo.nl t.a.v. Jannita Arends.
 • De vacature wordt tegelijkertijd intern en extern uitgezet. Bij gelijke geschiktheid hebben interne kandidaten voorrang.
 • We gaan zorgvuldig om met je gegevens, bekijk voor meer informatie onze privacyverklaring.

SLO heeft als landelijk kenniscentrum leerplanontwikkeling een unieke focus: de ontwikkeling van het curriculum in het primair, speciaal en voortgezet onderwijs in Nederland. We ontwikkelen samen met het onderwijsveld de doelen, kaders en instrumenten waarmee scholen hun opdracht vanuit een eigen visie kunnen vervullen. We brengen praktijk, beleid, maatschappelijke ontwikkelingen en onderzoek samen. Onze expertise stellen we beschikbaar aan onderwijs en overheid, bijvoorbeeld in de vorm van leerplannen, tools, voorbeeldlesmaterialen, conferenties en rapporten. SLO ontwikkelt zich tot een organisatie die open en proactief samenwerkt aan het curriculum met leraren, scholen en betrokken partijen.

In de komende periode voert SLO enkele grote trajecten uit zoals de herziening van het landelijke curriculum (curriculum.nu) en de vernieuwing van het vmbo.