Meld je aan voor het beproeven van de conceptkerndoelen in jouw onderwijspraktijk

29 augustus 2023
contact: Mirjam Brand

Na bijna twintig jaar komen er nieuwe kerndoelen, in eerste instantie voor Nederlands en rekenen en wiskunde. De conceptkerndoelen Nederlands en rekenen en wiskunde worden op 28 september a.s. opgeleverd aan het ministerie van OCW. De andere leergebieden volgen.

Hoe bruikbaar zijn de conceptkerndoelen Nederlands en rekenen en wiskunde in jouw onderwijspraktijk? Wat heeft jouw school nodig om straks met de geactualiseerde kerndoelen te gaan werken en wat gaat het voor jouw school betekenen? De conceptkerndoelen worden de komende tijd beproefd op bruikbaarheid. Dit start met het landelijke congres ‘Actualisatie kerndoelen’: een afwisselende dag vol inspirerende sprekers die je meenemen in de wereld van het landelijke en schoolcurriculum. Je kunt je nog steeds aanmelden via: https://wp-events.nl/landelijk-congres-actualisatie-kerndoelen/.

In 2024 gaan we met scholen de kerndoelen beproeven op bruikbaarheid in de onderwijspraktijk. Vervolgens gaan we met scholen in gesprek over wat zij nodig hebben om de kerndoelen succesvol te implementeren. Na het beproeven volgt vastlegging in wetgeving waardoor de kerndoelen landelijk van kracht zijn en geïmplementeerd kunnen worden in het funderend onderwijs. De komende tijd zullen we meer bekend maken over de fase van beproeven. Hou onze kanalen in de gaten. Je kunt je interesse om mee te doen aan de fase van beproeven nu al doorgeven.

Is jouw school geïnteresseerd om de conceptkerndoelen te beproeven in jullie onderwijspraktijk? Stuur een e-mail naar actualisatiebeproeven@slo.nl .

Waarom worden de kerndoelen geactualiseerd?

Wat moeten leerlingen kennen, kunnen en ervaren om goed voorbereid te zijn op het vervolgonderwijs en hun plek in de maatschappij? De opdracht van de overheid aan scholen geeft hier richting aan. De huidige kerndoelen zijn sinds 2006 van kracht. En hoewel het een bewuste keuze is geweest om deze doelen zeer globaal te formuleren, bieden de huidige kerndoelen weinig tot vast aan scholen en leraren. Ook sluiten de kerndoelen, examenprogramma’s en het Referentiekader Taal en Rekenen onvoldoende aan​.

Meer informatie

Wil je op de hoogte blijven van de actualisatie van de kerndoelen, meld je dan aan voor onze automatische nieuwsupdates op actualisatiekerndoelen.nl