Werkgroep levert adviesrapport vakkenstructuur kunstvakken op

6 april 2023

In opdracht van het ministerie van OCW heeft een werkgroep een advies uitgewerkt voor een vernieuwde vakkenstructuur kunst.

De huidige vakkenstructuur van de kunstvakken op het vmbo, havo en vwo zorgt voor een aantal knelpunten voor leraren, leerlingen en scholen. Daarom heeft het ministerie van OCW SLO opdracht gegeven om de vakkenstructuur te herzien.

Een werkgroep, bestaande uit leden van de vakverenigingen VONKCVLS en VNK-e en twee curriculumontwikkelaars van SLO, heeft zich over de kwesties gebogen. Dat resulteerde in een adviesrapport met een conceptvakkenstructuur voor de kunstvakken.

Dit advies vormt het uitgangspunt voor de actualisatie van de examenprogramma’s; de vakvernieuwingscommissie die aan de slag gaat met de actualisatie, zal het advies meenemen als zij zich buigen over de eindtermen, verdeling van de leerstof over de soorten examens en de vakkenstructuur.

Lees meer over het adviesrapport vakkenstructuur kunst.


toon meer