SLO zoekt leraren Engels, Duits, Frans en Spaans voor een verkenning van de ERK-niveaus

9 maart 2023
contact: Bas Trimbos

Wat zijn haalbare ERK-beheersingsniveaus voor de taalvaardigheden binnen Engels, Duits, Frans en Spaans? Die vraag staat centraal in een verkenning die SLO uitvoert. Werk jij als docent in een examenklas voor één van deze talen? Gebruik je het ERK in jouw onderwijs en bij de beoordeling van toetsen? En wil jij meewerken aan deze verkenning?
Meld je dan aan via dit formulier.

Het is een pré als je schrijf- en spreekproducten van examenleerlingen kunt meenemen, uiteraard geanonimiseerd.

Waarom vindt deze ERK-verkenning plaats?

In 2022 startte een vakvernieuwingscommissie met de actualisatie van de examenprogramma’s moderne vreemde talen. Deze commissie kreeg daarbij van het ministerie van OCW de opdracht om aan de vaardigheden in de eindtermen ook ERK-beheersingsniveaus toe te voegen. Een uitdaging, want er is op dit moment nog niet voldoende bekend over de beheersingsniveaus die leerlingen op verschillende onderwijsniveaus bereiken. Om meer zicht te krijgen op wat uitdagende en haalbare ERK-niveaus zijn op vmbo-, havo- en vwo-niveau, vindt deze verkenning plaats. Met de inzichten die deze verkenning oplevert, gaat de vakvernieuwingscommissie ERK-niveaus toevoegen aan de taalvaardigheden die worden beschreven in de eindtermen.

Hoe gaat de ERK-verkenning in zijn werk?

De ERK-verkenning wordt in eerste instantie gericht op de talen Engels, Duits Frans en Spaans. De verkenning start met een online introductiebijeenkomst, gevolgd door een focusgroepbijeenkomst gericht op de productieve vaardigheden. In een aantal gevallen vindt daarna een online bijeenkomst plaats, die in het teken staat van de receptieve vaardigheden. Leraren (vmbo, havo en vwo) brengen tijdens deze bijeenkomsten per vak in kaart welk ERK-niveau leerlingen per taalvaardigheid bereiken. Voor Spaans wordt gebruik gemaakt van de resultaten van Frans, vanwege de overeenkomsten tussen beide talen.

Wanneer vinden de bijeenkomsten plaats?

Engels

 • 24 maart 2023 (15.00 - 16.00 uur)
  Online introductiebijeenkomst voor alle leraren (vmbo, havo, vwo)
 • 12 april 2023 (09.30 - 17.00 uur)
  Focusgroep voor leraren vmbo in Amersfoort (schrijven, lezen en luisteren)
 • 17 april 2023 (09:30 - 14:30 uur)
  Focusgroep voor leraren havo/vwo in Amersfoort (luisteren en lezen)

Duits

 • 6 maart 2023 (16.00 - 17.00 uur)
  Online introductiebijeenkomst voor alle leraren (vmbo, havo, vwo)
 • 27 maart 2023 (09.30 - 17.00 uur)
  Focusgroep voor leraren vmbo in Amersfoort (spreken, schrijven en luisteren)
 • 14 april 2023 (09.30 - 17.00 uur)
  Focusgroep voor leraren havo/vwo in Amersfoort (spreken, luisteren en lezen)
 • 6 april 2023 (15.00 - 17.00 uur)
  Online bijeenkomst voor leraren vmbo (lezen)

Frans

 • 10 maart 2023 (15.00 - 16.00 uur)
  Online introductiebijeenkomst voor alle leraren (vmbo, havo, vwo)
 • 31 maart 2023 (09.30 - 17.00 uur)
  Focusgroep voor leraren vmbo in Amersfoort (spreken, schrijven en luisteren)
 • 21 april 2023 (09.30 - 17.00 uur)
  Focusgroep voor leraren havo/vwo in Amersfoort (spreken, luisteren en lezen)
 • 17 april 2023 (15.00 - 17.00 uur)
  Online bijeenkomst voor leraren vmbo (lezen)

Spaans

 • 12 mei 2023 (15.00 - 17.00 uur)
  Online bijeenkomst vmbo, havo en vwo

Wat levert deelname aan deze ERK-verkenning jou op?

Door als leraar deel te nemen aan deze ERK-verkenning lever je een bijdrage aan de actualisatie van de examenprogramma’s moderne vreemde talen. Op basis van de uitkomsten uit deze verkenning kan de vakvernieuwingscommissie realistische en uitdagende ERK-niveaus toevoegen aan de eindtermen. Je ontvangt een vergoeding bij deelname aan deze verkenning.

Meer weten?

Heb je vragen over de ERK-verkenning? Neem dan contact met ons op door te mailen naar: b.kuiphuis@slo.nl. Wil je meer weten over de actualisatie van de moderne vreemde talen? Kijk dan op: www.actualisatiemvt.nl.


Over het ERK

Het Europees Referentiekader (ERK) koppelt de taalvaardigheid aan zes beheersingsniveaus, oplopend van A1, A2 (basisgebruiker), naar B1, B2 (onafhankelijk gebruiker) tot C1, C2 (vaardig gebruiker). Meer informatie over het Europees Referentiekader.