Verkenningsnetwerk voor ontwikkeling grote variant examenprogramma Havo-PGP van start

15 november 2022
contact: Mariska Maas

Op 9 november jl. kwam voor het eerst het verkenningsnetwerk voor de praktijkgerichte programma’s van het havo (pgp-havo) bijeen. 24 havo-scholen bespraken scenario’s en kansen voor de ontwikkeling van een groot praktijkgericht programma van 320 tot 360 studielasturen (SLU) in leerjaar 4 en 5 van het havo. Afgelopen september zijn al 26 pilotscholen gestart met het beproeven van een kleinere variant havo praktijkgerichte programma’s van 120 SLU, die als uitgangspunt geldt voor de ontwikkeling van de grote variant.

Praktijkgerichte programma’s voor het havo

Binnen praktijkgerichte programma’s kunnen leerlingen aan de slag gaan met praktische en realistische opdrachten voor externe opdrachtgevers. Dit kan binnen en buiten school. Tijdens deze opdrachten passen leerlingen zowel algemene als specifieke kennis en vaardigheden toe. Zo wordt de verbinding gemaakt tussen denken en doen. Daarnaast is loopbaanoriëntatie en -begeleiding (LOB) onderdeel van het programma. Het doel van het praktijkgericht programma is de beroepsoriëntatie op hbo-niveau te stimuleren en de aansluiting naar het vervolgonderwijs te verbeteren. Met het praktijkgericht programma hopen scholen leerlingen meer te motiveren.

Maatschappij en Technologie

Voor de kleine en de grote variant worden een praktijkgericht programma Maatschappij (pgp-M) en een praktijkgericht programma Technologie (pgp-T) ontwikkeld. In het pgp-M ligt de focus op het werken met en voor mensen in de brede zin van het woord. Denk hierbij aan activiteiten in de gezondheidszorg, het onderwijs, de economische sector, de juridische sector, in taal en cultuur of de sector die zich richt op gedrag en maatschappij. Leerlingen kunnen voor deze werkvelden bijvoorbeeld een dienst of product ontwikkelen of verbeteren, of een proces onderzoeken. In het pgp-T ligt het accent op de brede toepassing van technologie in de wereld om ons heen. Dit programma richt zich op de brede technische werkvelden. Leerlingen kunnen bijvoorbeeld aan de slag met het maken van prototypes of producten op basis van onderzoek, óf het onderzoeken van procesmatig werken.

Examenprogramma’s

De examenprogramma’s worden ontwikkeld volgens een bepaalde structuur. Examenprogramma’s beschrijven wat leerlingen minimaal moeten kennen en kunnen, ze geven richting en bieden scholen ruimte voor een eigen inkleuring. Dit betekent dat de school per eindterm de lat kan verhogen. Het is daarbij mogelijk de relatie te leggen met bijvoorbeeld een schoolinitiatief rond techniekprogramma’s, rond economische programma’s of programma’s die zich richten op de gezondheidszorg. Alle eindtermen die straks in het examenprogramma komen te staan in het pgp-T en pgp-M moeten getoetst worden.

Pilot

Het verkenningsnetwerk en de ontwikkelgroep bestaande uit docenten komen nog meerdere malen bijeen dit schooljaar met als doel de ontwikkeling van het conceptexamenprogramma voor het pgp-M en pgp-T in de grote variant. In mei 2023 worden voor de grote variant de eerste conceptexamenprogramma’s opgeleverd. Vanaf het schooljaar 2023-2024 kunnen de conceptexamenprogramma’s in twee cohorten worden beproefd. Het streven is de examenprogramma’s voor pgp-M en pgp-T in mei 2026 op te leveren als officieel keuzevak.

Op verkenning

Tijdens de bijeenkomst behandelden werkgroepen verschillende stellingen voor het ontwikkelen van de grote variant van de praktijkgerichte programma’s. Ook was er voldoende ruimte voor kennisdeling tussen scholen over bijvoorbeeld het vormgeven van LOB, praktische en realistische opdrachten, het samenwerken met het bedrijfsleven en het vervolgonderwijs. De input van deze waardevolle dag wordt meegenomen bij de doorontwikkeling richting de grote variant conceptexamenprogramma’s van het pgp-M en pgp-T. In februari 2023 is de volgende bijeenkomst van het verkenningsnetwerk.