Bewegen en identiteit, een sterk koppel

27 oktober 2022

In het bewegingsonderwijs draait het om leren deelnemen aan beweegsituaties. Het is een proces waarin je als beweger leert wat je kunt, waar je goed in bent, wat je (niet) leuk vindt en waarom, wat je spannend vindt, waar je benieuwd naar bent, hoe anderen naar jou kijken als beweger/sporter. Dit is belangrijk om jezelf te vormen als beweger, ook al is het vaak onbewust. Het geeft je een basis, een uitgangspunt, een anker, waardoor je je verder kunt ontwikkelen. We zien hier de mogelijkheid voor het leergebied Bewegen & Sport (B&S) om een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van de beweegidentiteit van leerlingen.

BI wordt in de vakwereld gezien als een relevant onderwerp maar de ideeën en beelden hierover lopen uiteen. In het voorjaar van 2022 heeft een werkgroep in opdracht van SLO een verkenning uitgevoerd rond BI. De werkgroep bestond uit opleiders, onderzoekers, vakdocenten en experts uit het leergebied B&S. Het doel was om meer duidelijkheid te krijgen over de volgende vragen: Waarom is BI van belang? Wat is BI? Hoe kun je BI ontwikkelen? Welke rol kan het schoolvak lichamelijke opvoeding (LO) spelen bij de ontwikkeling van BI?

De opbrengsten van de verkenning zijn gebundeld in de SLO-publicatie BI. Deze publicatie heeft de functie van een startdocument. We brengen een aantal inzichten samen en verhelderen de betekenis. Daarnaast kijken we in grote lijnen naar de rol die LO kan spelen bij de ontwikkeling van BI. We willen hiermee het gesprek op gang brengen over wat dit kan betekenen voor de lespraktijk. Wat doen leerlingen in de gymles als ze werken aan de ontwikkeling van hun BI?

Ben je geïnteresseerd in dit thema en wil je er meer over weten of wil je reageren op de publicatie, stuur een mail naar Jacob Nienhuis (j.nienhuis@slo.nl).


toon meer