Subsidieregeling verbeteren basisvaardigheden po en vo

23 augustus 2022

Scholen in het primair en voortgezet onderwijs kunnen tot 23 september een subsidie aanvragen voor het verbeteren van de basisvaardigheden op hun school. De subsidieregeling is onderdeel van het Masterplan Basisvaardigheden, waarmee de overheid scholen wil ondersteunen met de ontwikkeling van deze vaardigheden.

Deze subsidieregeling is tweeledig: een basissubsidie en een aanvullende subsidie in combinatie met ondersteuning vanuit een basisteam. Scholen moeten de resultaten op basisvaardigheden taal, rekenen/wiskunde, burgerschap en digitale geletterdheid daarmee aantoonbaar verbeteren. Je leest meer informatie over de subsidieregeling op de website van de Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen (DUS-I).

Ondersteuning SLO

Als expertisecentrum voor curriculumontwikkeling helpt SLO het onderwijs bij het versterken van de basisvaardigheden. Dat doen zij door de ontwikkeling van basisvaardigheden in kaart te brengen en door kennis en praktische handreikingen te ontsluiten, die leraren en scholen gericht in kunnen zetten bij het versterken van de basisvaardigheden. Dat helpt leerlingen bij het volgen van andere vakken en het functioneren in onze maatschappij. Kijk op onze themapagina Basisvaardigheden om meer te lezen over wat SLO scholen biedt.