Hoe de website Leerplaninbeeld.slo.nl scholen helpt kiezen

9 mei 2022

Al meer dan 65.000 leraren, docenten en schoolleiders bezochten de SLO website leerplaninbeeld.slo.nl die inzicht geeft in wat moet én wat mag op het vlak van het curriculum in het po en vo. En dat is juist in deze meimaand wanneer op scholen weer volop naar nieuwe onderwijsmethoden wordt gekeken natuurlijk extra actueel! We spraken Frederik Oorschot, Leerplanontwikkelaar bij SLO en medeontwikkelaar van deze praktische tool over deze website die scholen helpt doelgericht keuzes te maken in het curriculum. Over hoe het gebruik van deze website niet alleen voor leraren minder werkdruk kan opleveren, maar ook hoe dit leerlingen helpt de doorlopende leerlijnen te zien.

Wat is de website leerplaninbeeld.slo.nl?

De website  leerplaninbeeld.slo.nl geeft leraren, docenten en schoolleiders op een toegankelijke manier inzicht in de wettelijke kerndoelen die gelden voor het po en vo. De website biedt gebruikers daarnaast ook volop inspiratie om het curriculum in te vullen door de vele voorbeelduitwerkingen die er te vinden zijn.

De website biedt gebruikers veel voorbeelduitwerkingen om zelf met het curriculum aan de slag te gaan.

Aan de slag met het curriculum

Frederik Oorschot is binnen SLO leerplanontwikkelaar voor het vo. Hij is expert op het vakgebied aardrijkskunde en de mens- en maatschappijvakken en projectleider digitalisering curriculum. We vroegen hem of het zelf aan de slag gaan met het curriculum leraren juist niet veel meer tijd kost dan wanneer ze werken met een van de vele standaardmethodes? Frederik: “Voor het po en vo onderbouw bestaan twee sets van 58 kerndoelen. Er zijn veel methodes die door scholen worden ingezet en dat is goed. Maar vaak omvatten deze methoden wel veel meer lesstof dan de wettelijk vastgestelde kerndoelen. Het is dus heel goed om als school kritisch te kijken naar wat je binnen de beschikbare onderwijstijd die je hebt, wilt doen, kan doen en moet doen.

Inzicht in wat moet

Met de website leerplaninbeeld.slo.nl helpt SLO leraren, docenten en schoolleiders om vanuit hun eigen expertise en invalshoek invulling te geven aan het curriculum. Je ziet snel wat tot de kerndoelen hoort en wat niet. Dat levert helder inzicht in wat écht moet en vervolgens kan samen worden bepaald wat verder nog mogelijk én wenselijk is. Frederik: “Wij adviseren scholen altijd om zich eerst te richten op de formele doelen en daarna te kijken wat verder mogelijk is. Zo kun je je onderwijstijd efficiënt invullen en de werkdruk verminderen.”

Checken van je methodes

Om de invulling van het curriculum zelf vorm te geven, biedt de website uitgewerkte voorbeelden waar je als school direct mee aan de slag kan. En naast een eigen curriculum ontwikkelen, kun je de website ook heel goed gebruiken om doelgericht te kijken naar de lesmethodes die al op school worden gebruikt.

Leerplaninbeeld.slo.nl kun je ook inzetten om doelgericht te kijken naar de standaardmethodes die je al op school gebruikt.

Doorlopende leerlijn

Uiteindelijk is alles erop gericht dat leerlingen in de beschikbare tijd het juiste onderwijs krijgen. Door een doelgerichter curriculum te maken of je bestaande lesmethodes hierop te checken, weet je als leraar beter waar je op moet focussen. Frederik licht toe:  “Daarnaast draagt deze website ook bij aan de doorlopende leerlijn. Een doelgerichte invulling van het curriculum zorgt ervoor dat leerlingen die van het po naar het vo gaan een duidelijke lijn herkennen in wat ze moeten leren.“

Bekijk de website leerplaninbeeld.slo.nl
Meer weten? Neem dan contact op met Frederik Oorschot, f.oorschot@slo.nl.toon meer

Sector